Datum plaatsing: 04 oktober 2017

Ad de Wit veertig jaar secretaris Herenkoor Lambertuskerk


Ad de Wit veertig jaar secretaris Herenkoor Lambertuskerk


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Een lidmaatschap van het Herenkoor van de Lambertuskerk is vaak een lidmaatschap voor het leven. Het merendeel van de leden ondersteunt de H. Missen al vele tientallen jaren; onlangs vierde een lid zelfs het 60-jarig lidmaatschap. Deze maand voegt Ad de Wit (83) een nieuw record toe aan de vele hoogtepunten van dit koor; hij is dan veertig jaar secretaris.

door Wil Smulders

Eigenlijk is het puur toeval dat Ad zich zo fanatiek inzet voor de parochie H. Maria. Hij is namelijk afkomstig uit Kruisstraat. “Het deel van Kruisstraat waar de boerderij van mijn ouders stond, behoorde tot de parochie Nuland. Door mijn huwelijk kwam ik in Rosmalen wonen. Toen ik, kort na mijn verhuizing, eens naar de Lambertuskerk ging, vroeg de heer Wijns mij of ik collectant wilde worden. De heer Wijns is in ons dorp vooral bekend gebleven als directeur van het postkantoortje, dat toen nog in de Stationsstraat gevestigd was”.

Veel functies
’s Zondagsmorgens collecteren tijdens de H. Missen was voor Ad het eerste baantje in de Lambertuskerk. In de vierenvijftig jaar dat hij zich voor de parochie inzet, zouden zoveel baantjes volgen, dat ze niet op de vingers van beide handen te tellen zijn. “Je weet hoe dat gaat, van het één komt het ander. Al de baantjes die ik voor de parochie gehad heb en nog heb, kwamen niet van de ene op de andere dag. Ik rolde er gewoon in. Ik begon als collectant, maar maakte ook al gauw deel uit van de groep tuinlieden die het kerkhof bijhoudt; tegenwoordig ben ik één van de bewakers van de kerststal. Ook ben ik al drieënveertig jaar lid van het Herenkoor, waarvan veertig jaar secretaris”.
Ad werd lid van het Herenkoor kort nadat het Tweede Vaticaans Concilie gehouden was. “Ik werd lid toen Meester van Iersel, de directeur van de toenmalige jongensschool, dirigent was. In mijn beginjaren als koorlid heb ik de overgang van Gregoriaans en Latijn naar de volkstaal meegemaakt. Onder Karel van den Heuvel, de huidige dirigent, is het repertoire nóg veelzijdiger: Gregoriaans, Latijn, Nederlandse en zelfs Engelse en Duitse gezangen”.

Bijnamen
De activiteiten van Ad gaan verder dan zich inzetten voor de parochie. Als geboren Rosmalenaar is hij wat betreft de geschiedenis van zijn geboortedorp geen wandelende “Wikipedia”, zijn kennis van het oude Rosmalen gaat toch zo ver dat hij heel wat zaken uit het verleden smeuïg voor het voetlicht weet te brengen. Bij een onderzoek dat de Heemkundekring een aantal jaren geleden hield over de herkomst van bijnamen, maakte Ad het artikel lezenswaardig met een anekdote die het waard is weer verteld te worden.
“Vroeger hadden veel mensen in ons dorp dezelfde achternamen. Om al die mensen van elkaar te onderscheiden, kregen ze een bijnaam. Ik was nog maar een kleine jongen, toen er bij ons iemand op het erf kwam en naar Sjaak van der Doelen vroeg. Omdat die naam mij volslagen onbekend was, liep ik naar binnen en zei tegen mijn vader. “Op ons erf staat een man die naar Sjaak van der Doelen vraagt”. “Och”, zei mijn vader, “Sjaak van der Doelen is Sjaak Gèpe, onze buurman”. Tot die dag wist ik niet dat onze buurman, die ik kende als Sjaak Gèpe, Sjaak van der Doelen heette”.

Onderscheidingen
Ad zette en zet zich nog ten volle in voor de Rosmalense gemeenschap. Naast het vele werk dat hij verricht voor de parochie, is hij organisator van de collectes van de Hartstichting, het Diabetesfonds en het Reumafonds. Daarnaast verzorgt hij al het drukwerk voor de gehele parochie H. Maria.
Zijn tomeloze inzet bleef niet onopgemerkt. Aan het einde van de vorige eeuw onderscheidde het hoofdbestuur van de Heemkundekring hem met de eretitel “Rosmalenaar van het jaar”.
H.K.H. Koningin Beatrix verleende hem een koninklijke onderscheiding. Deze onderscheiding werd opgespeld door de heer Rombouts, burgemeester van ’s-Hertogenbosch.
Ad is al 83 jaar; hij heeft de leeftijd der zeer sterken bereikt en zou kunnen genieten van een welverdiend pensioen. Het woord stoppen komt niet voor in zijn vocabulaire; hij is nog even actief als een halve eeuw geleden, toen hij begon als collectant. Een zaak die momenteel ook veel van zijn tijd in beslag neemt, is grasduinen in het archief van het koor. “Ons Herenkoor werd opgericht in 1828, het is het oudste koor van Rosmalen. Mijn grootste wens is dat er leden bijkomen, zodat over elf jaar het 200-jarig bestaan van ons koor gevierd kan worden”.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

familie nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14528