Datum plaatsing: 09 oktober 2017

HEVO geeft jubileum inhoud


HEVO geeft jubileum inhoud


Rosmalen ('s Hertogenbosch): De HEVO viert dit jaar dat de vereniging vijfenzestig jaar geleden is opgericht. Op verschillende manieren wordt bij dat jubileum stilgestaan, zoals met een werkconferentie op donderdag 12 oktober in Perron-3. Het bestuur is voortdurend bezig met de vraag hoe de ongeveer zesentwintighonderd leden een aantrekkelijk aanbod kan worden gedaan. De bedoeling is om zoveel mogelijk van die leden te activeren en legt die vraag tijdens de conferentie voor aan de genodigden.

door Herman van Dinther

“HEVO is een grote vereniging, mag je wel stellen met zoveel leden. Ons doel is om mee te werken aan het welzijn en welbevinden van al die mannen en vrouwen die zich bij ons hebben ingeschreven. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid voor alle Rosmalense senioren. Wij willen eraan bijdragen dat senioren deel blijven uitmaken van de samenleving. Wat we niet zijn is een zorginstelling, wel zoeken we samenwerking met bewonersraden, sportverenigingen, zorginstellingen en maken we deel uit van ‘Zorgzaam Netwerk Rosmalen’, dat zich overigens richt op alle leeftijden.”
Aan het woord is Peter de Leeuw, sinds 2013 secretaris van deze omvangrijke club en tot aan zijn pensioen topambtenaar bij de gemeente ‘s- Hertogenbosch.

Eenzaamheid voorkomen
“Mensen zijn om allerlei redenen lid bij ons. Een aantal is dat vanwege het simpele feit dat met de ledenkaart kortingen worden gekregen. Of om mee te gaan met de reizen, mee te doen aan evenementen of gebruik te maken van het aanbod op het gebied van cultuur, ontspanning en educatie, sport en bewegen. Voor al die activiteiten hebben we commissies en clubs die veel energie steken in hun werk. In de praktijk constateren we echter ook dat flink wat leden verstek laten gaan. Omdat we wilden weten welke redenen daarvoor zijn heeft Loes Roosenboom, studente aan AVANS Hogeschool haar afstudeeronderzoek gewijd aan onze vraagstelling. Wij willen namelijk ook de niet-actieve leden meer betrekken bij het aanbod dat wij hebben. We willen namelijk voorkomen dat senioren afdrijven van de samenleving en eenzaam zijn of worden. Uit het lijvige onderzoek van Loes kwam onder meer naar voren dat er leden zijn die wel willen deelnemen aan activiteiten maar dat zonder hulp niet (meer) kunnen. Anderen vinden zich nog te jong, hebben geen vervoer of zeggen dat de drempel te hoog is omdat zij niemand kennen. Met die gegevens en de uitkomsten van het onderzoek willen we verder aan de slag.”

Signalen oppikken
De conferentie op 12 oktober is een eerste stap. Het programma voor die dag hebben we uitgewerkt met AVANS Hogeschool en Divers Welzijn. De centrale vraag is hoe we kunnen voorkomen dat senioren in kwetsbare situaties terecht komen. Daar is voor nodig dat we vroegtijdig signalen oppikken en een plan van aanpak hebben. Dit laatste willen we graag samen met de professionals in het veld en Rosmalense organisaties doen.
Dagvoorzitter Jan de Wit laat vanaf 13.30 uur een aantal deskundigen met praktijkervaring aan het woord.
Dat gebeurt via een duo presentatie door Dr. Louis Neve, lector Lectoraat Active Ageing en drs. Lowie Vandoninck, onderzoeker/docent bij hetzelfde Lectoraat. Op basis van deze presentatie gaan de aanwezigen met elkaar in debat en worden de uitkomsten besproken. Het debat moet praktische handleidingen opleveren, ruimte bieden om elkaar op ideeën te brengen en te inspireren en met elkaar tot afspraken komen. Tijdens de middag worden de resultaten van het onderzoek toegelicht en zijn er muzikale intermezzo’s door leerlingen van het Rodenborch College. Paul Kagie, Wethouder Zorg en Welzijn sluit het programma af.
Na de conferentie is er een borrel waarbij informeel afscheid genomen kan worden van oud-voorzitter Jan Jansen en kennis gemaakt kan worden met zijn opvolger Carel van den Heuvel. Voor het programma zijn specifieke doelgroepen uitgenodigd. Dit neemt niet weg dat mensen die beroepshalve of uit interesse de bijeenkomst willen bezoeken ook welkom zijn. Wel graag even aanmelden via info@hevorosmalen.nl.”

Peter de Leeuw is als secretaris van de HEVO een van de organisatoren van de conferentie

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30954