Datum plaatsing: 03 november 2017

Symposium Adviesraad Sociaal Domein OssOss (Oss): Op vrijdag 17 november organiseert de Adviesraad Sociaal Domein Oss een symposium voor u, inwoner/burger van de gemeente Oss.

De ASD Oss wil zoveel mogelijk in contact komen met de mensen die te maken hebben met het gevolg van gemeentelijk sociaal beleid. Hoe kunnen wij uw mening beter in onze adviezen laten doorklinken?

De ASD is een adviesorgaan dat het college van B&W adviseert over voorgenomen beleid op het gebied van WMO, Jeugdzorg, Participatie en Werk, Schuld, Bijstand en Toegankelijkheid. Om het College zo goed mogelijk te kunnen adviseren wil de ASD weten waar u behoefte aan hebt en hoe de gemeente daarmee omgaat. Hoe kunnen we die informatie inzetten om tot een nog beter onderbouwd advies te komen?

Om goede informatie te verkrijgen willen wij regelmatig goed en constructief met de burgers overleggen. U weet wat er speelt en waar u tegen aan loopt als u met gemeentelijke instanties te maken krijgt. Wij willen graag weten wat er speelt, daar komen onze belangen samen.

Daarom organiseert de ASD een symposium over hoe wij de onderlinge communicatie kunnen verbeteren. Samen willen we ontdekken wat het voordeel kan zijn om met enige regelmaat te praten over actuele onderwerpen die ons raken. Voor het programma verwijzen wij u naar onze website www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/nieuws.

We maken graag kennis met u op ons symposium over communicatie.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28133