Datum plaatsing: 24 oktober 2017

Impuls voor aanpak lege stallen en schurenHeesch (Bernheze): Eigenaren van lege stallen en schuren in Brabant krijgen steun bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief, in de vorm van herbestemming of sloop. Hiervoor hebben de provincie Noord-Brabant, Brabant Advies en Stimulus Programmamanagement de handen ineen geslagen, in samenspraak met 20 Brabantse gemeenten. Hiervoor is een zogenaamde 'VAB-Impuls' in het leven geroepen. VAB staat voor 'vrijgekomen agrarische bebouwing'. De VAB-impuls is bedoeld voor alle eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant, die niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden.

Voucherregeling en kennisplatform
De impuls omvat het opzetten van een kennisplatform en een voucherregeling. Met de voucherregeling kunnen eigenaren een beroep doen op deskundigen van VAB-Impuls. Zij ondersteunen en adviseren de eigenaar bij het nemen van een beslissing over sloop of herbestemming. Voor de eerste tranche van de voucherregeling stelt de provincie 300.000 beschikbaar. Daarmee kunnen naar verwachting 80 tot 100 eigenaren worden geholpen. De vouchers kunnen vanaf 2 oktober 2017 worden aangevraagd bij Stimulus, via de website www.vabimpuls.nl.

Met een voucher kunnen eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties een beroep doen op deskundigen die zijn aangesloten bij het Kennisplatform van VAB-Impuls, dat wordt opgericht door BrabantAdvies. Het kennisplatform bundelt expertise en deskundigheid van verschillende partijen en stelt deze breed beschikbaar via www.vabimpuls.nl.

Al doende leren
Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) stelt: De urgentie om met leegstand in het buitengebied aan de slag te gaan is heel groot, maar tegelijkertijd is bestaande kennis en expertise vaak versnipperd en zijn er nog weinig bewezen succesvolle aanpakken. VAB-Impuls is een relatief eenvoudig instrument, waarmee we proefondervindelijk, maar ook concreet en praktisch aan de slag gaan. Al doende lerend. Onze inzet is erop gericht eigenaren een concreet toekomstperspectief te bieden, maar daarnaast ook een schat aan ervaring en kennis op te bouwen. Dat is essentieel voor de aanpak van bestaande leegstand, maar zeker ook voor wat de komende jaren nog op ons af komt.

VAB-Impuls maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand, waarin de provincie samen met partners streeft naar een trendbreuk in de groeiende leegstand. Belangrijke uitgangspunten zijn dat de eigenaar van leegstaand vastgoed altijd verantwoordelijk blijft en de gemeente de eerste overheid is in de aanpak van leegstand. Rond leegstand in het buitengebied werkt de provincie samen met wethouders van 22 Brabantse gemeenten in een taskforce. Veel van deze gemeenten zijn zelf al actief aan de slag met een VAB-aanpak, in de vorm van bijvoorbeeld keukentafelgesprekken, voorlichtingsbijeenkomsten en experimenten op gebied van regelgeving, herbestemming en sloop.

Leegstand in het buitengebied
Op dit moment staat ongeveer 2 miljoen m2 van de agrarische bedrijfsgebouwen in Brabant leeg, zon 10% van de totale omvang. Volgens onderzoek van bureau Alterra Wageningen UR verdubbelt de hoeveelheid lege stallen en schuren de komende 10 jaar. De lege gebouwen zijn doorgaans niet karakteristiek of aantrekkelijk en hebben vaak nog asbestdaken. Hergebruik wordt steeds moeilijker. Het onderzoeksrapport stelt bovendien dat eigenaren van lege stallen vaak in een wacht-modus zitten, vanuit de veronderstelling dat de opstallen nog waarde hebben en op termijn nog verkocht of verhuurd kunnen worden.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13676