Datum plaatsing: 09 november 2017

’s-Hertogenbosch investeert in nieuwe natuur


’s-Hertogenbosch investeert in nieuwe natuur


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Gemeente ’s-Hertogenbosch gaat het groen in en rond ’s-Hertogenbosch uitbreiden. Dit doet ze door een aantal nieuwe natuurprojecten. Dit is goed voor de natuur, maar ook voor de stad en haar inwoners. Een voorbeeld is natuur in de stad. Daar willen inwoners hun omgeving groener maken. Met bijvoorbeeld groene daken en gevels, stadslandbouw, bloemrijke bermen en natuuroevers.

Groene Delta 2
Het programma met de nieuwe natuurprojecten heet het Groene Delta 2 programma (2018-2021). Bedoeling is om met nieuwe natuur bij te dragen aan leefbaar en prettig wonen. Ook voor gezondheid en klimaat pakt het positief uit. En juist door combinaties te maken met recreatie, cultuurhistorie, water, wonen en energie krijgt het programma meerwaarde.

Met partners
Met onze groene partners werken we samen aan het programma Groene Delta 2 (2018-2021). En daarbij gaat het over rivieren, beken, plassen en moerassen. Maar ook over de drogere gebieden, met heide en bosgebieden. Belangrijk in de plannen is om meer verbindingen te maken tussen natuurgebieden. Zo kunnen plant- en diersoorten zich beter verplaatsen.

Binnen 10 minuten in de natuur
“Uitgangspunt is ook dat iedereen binnen 10 minuten in een natuurgebied staat”, meldt wethouder Jos van Son. Door klimaatverandering is de natuur nodig om water op te slaan bij hevige regenval. Bovendien zorgt groen voor verkoeling tijdens zeer warm weer. Jos van Son: “Een groene woon- en werkomgeving draagt bij aan een betere gezondheid. Het nodigt uit tot bewegen en verlaagt stress aantoonbaar.”

Relatie tussen stad en land
Met de Groene Delta 2 zetten we ook in op een levendige relatie tussen stad en land. Daardoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de landbouw. Bijvoorbeeld stadslandbouw, stadsboerderijen en lokale afzet van streekproducten.

Projecten
Onderdeel van het programma dat we met partners uitvoeren, zijn onder andere:
de uitbreiding van het Kanaalpark met 15 hectare natuur
de ontwikkeling van 47 hectare natuur in de Diezemonding (Henriettewaard en Ertveldpolder)
de ontwikkeling van 10 hectare natuur in de Dungense Polder
de aanleg van natuuroevers langs de StadsAa

Ook voeren we de nota ‘Natuur in de Stad’ uit. Daarover dachten inwoners mee met diverse projecten en bewonersinitiatieven. Het gaat dan om bijvoorbeeld bloemrijke bermen, natuuroevers, poelen en groene speelpleinen. De gemeenteraad besluit in december over het programma. Daarna werkt de gemeente de plannen verder uit samen met bewoners en belanghebbenden.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13806