Datum plaatsing: 09 november 2017

Snelle fietsverbinding tussen Berlicum en Den DungenBerlicum (Sint-Michielsgestel): Fietsers vanuit Berlicum kunnen binnenkort snel naar Den Dungen en omgekeerd. De fietsroute over de fietsbrug bij de Runweg wordt doorgetrokken, waardoor er een verbinding komt tussen de Runweg en de Beemdweg. In goed overleg zijn met alle aanwonenden afspraken gemaakt over de uitvoering. De werkzaamheden starten maandag 13 november en zullen ongeveer zes weken in beslag nemen.

Het fietspad loopt door het Oude Aadal, een gebied dat op initiatief van stichting Oude Aadal samen met de gemeente en waterschap Aa en Maas heringericht wordt. De Dungense loop gaat ook aan de Dungense kant van het kanaal weer meanderen en de historische kwebben (moerassige lage delen) worden hersteld. Daarnaast wordt een struinpad door het Oude Aadal aangelegd.

Tegelijk met de aanleg van het fietspad worden ook de eerste bloemrijke bermen ingezaaid. Dit alles zorgt ervoor dat het Oude Aadal een verbindingszone voor waterminnende dier- en plantensoorten wordt.

Binnen het project Dynamisch Beekdal, dat het hele gebied tussen Den Bosch en kasteel Heeswijk beslaat, was in eerste instantie geen aandacht voor het Oude Aadal aan de Dungense zijde van het kanaal. Een aantal inwoners heeft de stichting Oude Aadal opgericht en aandacht gevraagd om ook in dit gebied het landschap en de cultuurhistorie terug te brengen.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16737