Datum plaatsing: 13 november 2017

VVD Bernheze: Het blijft donker


VVD Bernheze: Het blijft donker


Heesch (Bernheze): Tijdens de raadsvergadering van afgelopen week heeft het college bij de begrotingsbehandeling 2018 een voorstel gedaan om de Openbare Verlichting te verduurzamen door het volledig toepassen van energiezuinige, dimbare ledverlichting. In de komende vier jaar is hiervoor een investering nodig van ruim 2,3 miljoen. De VVD-Bernheze kan zich volledig vinden in dit voorstel. De investering wordt namelijk terugverdiend.

Bij de behandeling van de voorjaarnota 2018 (Perspectiefnota) in juni 2017 werd ook gesproken over het aanbrengen van openbare verlichting bij belangrijke fietsroutes. Dit zou de verkeers- n sociale veiligheid voor woon-en werkverkeer en schoolgaande jeugd sterk vergroten. Het betreft een tiental bestaande vrijliggende fietspaden en zou een investering vragen van ongeveer 735.000,-

De VVD-Bernheze diende een motie hiervoor in omdat zij het belangrijk vindt dat zowel het woon-werkverkeer als de schoolgaande jeugd niet in het donker op deze fietspaden moet blijven rijden. Onze motie kreeg echter geen steun.
Tijdens de begrotingsbehandeling 2018 heeft de VVD-Bernheze daarom een amendement ingediend om alsnog deze vrijliggende fietspaden van dynamische openbare verlichting te voorzien en de investering in vier fases uit te voeren.
Alleen Progressief Bernheze steunde het amendement.

De overige partijen vonden het echter niet nodig om de veiligheid op deze fietsroutes te verbeteren.
Wel waren die partijen het eens met het voorstel van het college om de publiekshal in het gemeentehuis voor 160.000,- te verbouwen.

De VVD-Bernheze vindt dit onbegrijpelijk!
Zo ga je niet met gemeenschapsgeld om.

Reageren http://bernheze.vvd.nl/contact

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15774