Datum plaatsing: 19 november 2017 - Laatst gewijzigd: 19-11-2017 10:20:58

Extra risico op longontsteking in Vinkel, Nuland en Gewande


Extra risico op longontsteking in Vinkel, Nuland en Gewande


Nuland ('s Hertogenbosch): In Noord-Brabant wonen veel mensen in de buurt van n of meer veehouderijen. Sommige mensen vragen zich af of het ongezond is om in de buurt van een veehouderij te wonen. De overheid heeft daarom een grootschalig onderzoek laten uitvoeren naar de gezondheid van omwonenden bij veehouderijen. De belangrijkste resultaten van deze onderzoeken zijn dat er rond pluimveehouderijen en geitenhouderijen iets vaker longontstekingen voorkomen. Ook in en vlakbij de gemeente s-Hertogenbosch bevinden zich een aantal pluimveebedrijven en geitenhouderijen. Daarom informeren we onze inwoners.

Pluimvee
Voor pluimveebedrijven blijkt deze hogere kans op longontsteking binnen een straal van 1 kilometer. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door fijnstof en endotoxinen. Bij pluimveebedrijven zijn hiervoor maatregelen denkbaar.

Geiten
Voor geitenhouderijen blijkt een verhoogde kans op longontsteking binnen een straal van 2 kilometer. De oorzaak bij geitenhouderijen is nog onbekend. Wel is duidelijk dat dit verband niet wordt veroorzaakt door Q-koorts. Omdat maatregelen nog niet bekend zijn, geldt er op dit moment uit voorzorg - een bouwstop voor geitenhouderijen. Op dit moment doet het Rivm verder onderzoek naar de oorzaak van de verhoogde kans. En de maatregelen die eventueel mogelijk zijn. De woongebieden in geheel Vinkel, een deel van Nuland, het westelijk deel van Kruiskamp en Gewande vallen binnen de genoemde risicocontouren.

Meer informatie
Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met de heer Rossou (073 -615 9821) of de heer Coppens (073-615 5595) van de gemeente s-Hertogenbosch.

Informatie over de onderzoeken en resultaten kunt u vinden op de site van het Rivm (www.rivm.nl). Voor gezondheidsvragen kunt u contact opnemen met het Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD, tel 0900-368 6868.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.11115