Datum plaatsing: 27 november 2017

VVD Bernheze: Verspilling in de zorg


VVD Bernheze: Verspilling in de zorg


Heesch (Bernheze): Misschien heeft u afgelopen week (in de Telegraaf) ook het bericht gelezen met de kop “Woede om dump traplift”. In het artikel werd er schande van gesproken dat een nog prima werkende traplift, die betaald was met gemeenschapsgeld, zo maar werd weggegooid.
Als VVD-Bernheze zijn wij, sinds de transities, op gemeentelijk niveau bezig met het organiseren van liefdevolle, maar ook doelmatige en efficiënte zorg. Het weggooien van een traplift hoort daar natuurlijk niet bij.
We moeten er voor waken dat er in Den Haag weer allerlei extra regels bedacht gaan worden om deze manier van handelen te voorkomen. Nieuwe regels leiden immers vaak alleen maar tot meer bureaucratie.
Het is daarom van belang om te weten of er in onze eigen gemeente ook van dit soort verspilling plaatsvindt. Wij zullen hierover vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze vragen kunnen er misschien ook toe bijdragen dat er door de betrokken ambtenaren actief/actiever op gelet gaat worden.
Misschien heeft u zelf ook een voorbeeld(en) van verspilling in de zorg. Wij willen u vragen ons hierover te berichten.
Op basis van de antwoorden op onze vragen en de door u aangedragen voorbeelden, zullen wij onze bevindingen doorsturen naar de VVD fractie in de Tweede Kamer.
Ons doel is het voorkomen van meer bureaucratie en het betaalbaar houden van de zorg.

U kunt reageren via email jack.vanderdussen@planet.nl of via de website http://bernheze.vvd.nl/contact

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15094