Datum plaatsing: 29 november 2017

Bewoners praten mee over hun woonomgeving


Bewoners praten mee over hun woonomgeving


Rosmalen ('s Hertogenbosch): “Je moet mensen naar hun mening vragen voordat er besluiten worden genomen, dan ben je democratisch bezig.” Roy Geers uit Empel is er heel duidelijk in. “We zijn met Rosmalens Belang al een paar jaar heel concreet aan de slag om de mensen in wijken en dorpen meer te betrekken bij besluitvorming. Meepraten in plaats van inspreken vraagt om een behoorlijke omslag in het denken van het gemeentebestuur en de ambtenaren.”

door Herman van Dinther

Roy (42) is door zijn partij bovenaan de lijst geplaatst voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 weer aan de orde zijn. Hij is de opvolger van Jos van Son die heeft aangegeven dat hij een stapje terug wil doen. De Empelse politicus heeft de smaak te pakken nu hij drie-en-een-half jaar echt actief heeft meegedraaid in de Bossche gemeenteraad en resultaten ziet.
“Ons doel is om echt iets te betekenen voor de mensen in wijken en dorpen. We willen weten welke vragen, behoeften en problemen er zijn en doen daar iets mee. Politiek is geen gedoe op afstand, juist niet, met beide benen volop in de praktijk. Daar gaat het om. Wij vinden bewonersraden een belangrijke functie hebben. Zij moeten de spreekbuis zijn voor hun achterban. Kijk, de participatiemaatschappij is volop in bloei, mensen willen meepraten in de besluitvorming over dingen ‘dichtbij huis’. Als Rosmalens Belang hebben we een half jaar geleden het initiatief genomen om de Werkgroep Omgevingswet in het leven te roepen. Daar ben ik voorzitter van. Ik wil vooruit lopen op de landelijke uitwerking die als doel heeft te groeien naar een samenleving waarin mensen meer dan nu naar elkaar omkijken en waarin de overheid dichter bij de burgers staat.”

Meebeslissen
“Ambtenaren en bestuurders moeten meer tussen de inwoners, verenigingen en ondernemers staan. Dat is natuurlijk een prachtig streven maar het gaat niet vanzelf. Met de 19 wijk-, dorps- en bestuursraden in onze gemeente hebben we veel vrijwilligers die actief bijdragen als schakel tussen inwoners en de gemeente. We moeten eraan werken om die bewonersraden te versterken. En hen de handvaten geven om beter te kunnen communiceren en daardoor hun achterban goed te betrekken bij de besluitvorming. Zoals gezegd, het is iets anders om plannen ter inzage te leggen en mensen bezwaar te laten maken of mensen voor de besluitvorming mee te laten praten over hun leefomgeving. Dat is een heel andere manier van denken en dat is voor veel mensen en de gemeente wel even wennen. Toch moeten we die kant op want wie kan er nou beter aangeven hoe de woon- en leefomgeving er het best kan uitzien dan de bewoner van die wijk of dat dorp zelf.
We moeten er als gemeenteraad vol op inzetten om de bewonersraden een goede ondersteuning te bieden zodat zij in staat zijn om als spreekbuis op te treden namens hun achterban. Standpunten die worden ingenomen moeten gebaseerd zijn op de meningen van de bewoners. We vinden het belangrijk dat er een actieve band is tussen de wijk- en dorpsraden en hun achterban. Mensen moeten wel uit hun stoel komen om mee te praten over besluiten die er genomen gaan worden. Het is een uitdaging om bijeenkomsten zo interessant te maken dat de mensen er graag heen gaan en daarin kan de gemeente de bewonersraden goed in ondersteunen.”

Leefbaarheid
“Een voorbeeld van betrokken bewoners is de wijk Sparrenburg. Daar groeiden de bomen niet tot in de hemel maar werden door de jaren wel zo groot dat de woningen in de schaduw kwamen te liggen. Daar is op verzoek van de mensen in de wijk flink gekapt en is het er intussen daardoor weer plezieriger wonen. Trouwens, er is ook wijk- en dorpsbudget beschikbaar om de wijk aantrekkelijker te maken bijvoorbeeld met speeltoestellen of door het organiseren van maatschappelijke initiatieven. Besluiten over dat budget worden genomen door per wijk ingestelde Bewoners Advies Groepen. De kwaliteit van de woonomgeving beperkt zich niet alleen tot de eigen wijk of dorp. Als Rosmalens Belang hebben we oog voor de hele gemeente en hechten bijvoorbeeld veel waarde aan de ontwikkeling van natuurgebieden zoals het Kanaalpark en zijn we zuinig op een waardevol groengebied zoals Landgoed Coudewater. Daar staat weliswaar woningbouw gepland maar wel in een parkachtige structuur.”

Voor jong en oud
“De leefbaarheid in Nuland, Vinkel, Empel, Engelen, Bokhoven en Kruisstraat heeft onze extra aandacht. Scholen in die kernen zijn hartstikke belangrijk als ontmoetingspunt maar staan door vergrijzing onder druk. De school in Kruisstraat is eerder al verdwenen, dat moeten we in de andere kernen voorkomen. Wij vinden het dan ook van belang dat er ruimte komt voor woningen voor jonge mensen en dat deze dorpen voor jong en oud een thuis bieden. Financieel kan woningbouw lastig zijn maar daar is een mouw aan te passen wanneer het Gemeentelijk Grondbedrijf flexibeler opereert en gespreide betaling mogelijk maakt. Wat mij betreft kan het Grondbedrijf gerust een beetje voor ‘bank’ spelen en ervoor zorgen dat er leven in de brouwerij komt in de kleinere kernen.”


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13507