Datum plaatsing: 03 december 2017

Lintje uitgereikt tijdens het Teerfeest van Gilde St. Anthonius & St. Barbara


Lintje uitgereikt tijdens het Teerfeest van Gilde St. Anthonius & St. Barbara


Gestel (Sint-Michielsgestel): Op 2 december 2017 werd de heer P.H.G. (Peter) van Berkel, geboren op 11 december 1949, uit Sint-Michielsgestel, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Sinds 1965 is de heer Van Berkel lid van het Gilde St. Anthonius & St. Barbara. Hij vervulde lange tijd de functie van vendelier, waarmee hij vele prijzen in de wacht wist te slepen. Hij was Oude-deken en maakte deel uit van de gildeoverheid (1979-1988). Vervolgens was de heer Van Berkel Deken-rentmeester (penningmeester) tot maart 2017.
Binnen het gilde had en heeft de heer Van Berkel al die jaren een actieve en stimulerende rol, inspireerde de jongere gildebroeders en draagt zo bij aan het in stand houden van een eeuwenoude gildetraditie.

Vanaf 1985 is de heer Van Berkel voorzitter van Biljartvereniging Ons Moeder 3B. Uit hoofde hiervan leidt hij de clubvergaderingen en bezoekt vergaderingen van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. Verder organiseert de heer Van Berkel door het jaar heen diverse biljarttoernooien.

Sinds 1967 is de heer Van Berkel lid van voetbalvereniging R.K.V.V. en heeft actief gevoetbald tot 1978. Tijdens deze periode verrichtte hij vaak hand- en spandiensten voor de vereniging. De heer Van Berkel bleef lid van de verenigingen en tot 2001 hielp hij bij thuiswedstrijden en andere feestelijke activiteiten binnen de club mee in de kantine.
In 2001 werd de Stichting Ontspanning Sint-Michielsgestel (de kantinecommissie) opgericht en werd de heer Van Berkel benoemd tot voorzitter hiervan. Dit was hij tot 2015. Naast het voorzitterschap beheerde hij en zijn vrouw 10 jaar de kantine (2001-2010). Sinds 2006 beheert de heer Van Berkel mede de spaarkas van de vereniging.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

familie nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13781