Datum plaatsing: 08 december 2017

Open brief Knillis aan wethouder Logister's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Geachte heer Logister,

In s-Hertogenbosch is er een groot gebrek aan huisvesting voor beginnende woningzoekers met een gering inkomen.
Onlangs is door toedoen van het gemeentebestuur de Zuiderschans ontruimd. In dat gebouw zaten mensen uit de genoemde doelgroep. Gebleken is dat deze ontruiming onnodig was. Bijzonder kwalijk dat u jonge mensen op straat zet.
Onlangs heeft u de gemeenteraad een motie ontraden om te onderzoeken of wonen boven winkels in de binnenstad haalbaar is. U meende dat dit in s-Hertogenbosch niet speelde. Dat bevreemdt ons nu uit nota bene cijfers van de Gemeente zelf blijkt dat meer dan 60 woningen in het winkelgebied in de binnenstad langer dan een jaar leegstaan. Het klopt ook met ons beeld. Als je door de stad loopt zie je immers veel onbewoonde verdiepingen boven de winkels. Zoals dat ook in veel andere steden het geval is. Steden waar men van aanpakken weet en al jaren bezig is het wonen boven winkels te bevorderen.
Zie: http://binnenstadsmanagement.org/content/files/wonen-boven-winkels-praktijkervaringen-in-nederland-2005.pdf
Zo zijn er in Maastricht 500 woningen gerealiseerd. Zie: https://www.woonpunt.nl/over-woonpunt/wonen-boven-winkels
Wij betreuren het dat u enerzijds onnodig jonge mensen op straat zet maar anderzijds weigert te onderzoeken hoeveel woonruimte in de binnenstad gerealiseerd zou kunnen worden.
Met uw ontkenning van deze daadwerkelijk bestaande problematiek werkt u het kraken in de hand en kunt u niet zonder meer wegkijken van het gegeven dat sommige mensen door vaak acute woningnood gedwongen worden iets te doen wat volgens de wet niet mag.
Kunt u ons in het bezit stellen van een geactualiseerd overzicht van de bedoelde leegstand in de binnenstad en aangeven of u maatregelen overweegt om deze leegstand terug te dringen?

Met vriendelijke groeten,
Namens Knillis
Ellen Pauel, lijsttrekkerUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12554