Datum plaatsing: 25 december 2017

Stad en dorp moeten samen optrekken


Stad en dorp moeten samen optrekken


Nuland ('s Hertogenbosch): In Nuland zijn er maar weinig mensen die Roos van der Kallen niet kennen. Zij is namelijk een vrouw die het belangrijk vindt dat er in de samenleving gezamenlijk dingen worden opgepakt en uitgevoerd. Er zijn dan mensen nodig die er de schouders onder zetten. Roos is zo’n type. “Natuurlijk moet er over ideeën gesproken worden, maar woorden moeten wel omgezet worden in daden”, vindt Roos.

door Herman van Dinther

Maasdonk bestond uit de dorpen Geffen, Vinkel en Nuland. Alleen Vinkel had een Dorpsraad en de toenmalige burgemeester Augusteijn wilde ook in de andere twee dorpen een Dorpsraad. Roos nam de handschoen op en vormde in 2009 de gewenste Dorpsraad voor Nuland.
“Dan worden al gauw de lijntjes met de politiek gelegd en gevraagd en ongevraagd advies gegeven. Toen we aan de slag gingen met het Integraal Dorpsontwikkelingsplan werden de contacten met de politiek nog nauwer. Dat wekte bij mij de belangstelling om zelf ook actief de politiek in te gaan. De samenvoeging met Den Bosch kwam in beeld en ik besloot om mij aan te sluiten bij Rosmalens Belang.”
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stemden maar liefst 230 mensen op haar maar dat leverde geen Nulandse zetel in de raad op. “Ik nam me toen voor om actief aan de slag te gaan en me voor te bereiden op de volgende raadsperiode die vanaf 21 maart 2018 ingaat. Ik ben bij de vergaderingen van de gemeenteraad, neem deel aan de fractievergaderingen van Rosmalens Belang en ik werk mee aan de voorbereiding en uitwerking van standpunten. Verder speel ik een rol bij activiteiten waarmee we onze vereniging presenteren zoals bij braderieën, de Kerstmarkten en andere publieksbijeenkomsten. Verder ga ik vaak naar informatie- en ontmoetingsavonden om mij te verdiepen in actuele kwesties.
Ik heb nadrukkelijk voor Rosmalens Belang gekozen omdat de eigenheid en identiteit van wijken en dorpen een speerpunt is. Ik hecht daar heel veel waarde aan terwijl ik tegelijkertijd besef dat je als raadslid betrokken moet zijn bij de onderwerpen die de gehele gemeente raken. Dat vind ik ook een mooie uitdaging, breder kijken dan je eigen straatje.”

Specifiek bouwen
“Wat mij persoonlijk erg bezighoudt is de mogelijkheid voor specifieke groepen mensen om te kunnen bouwen in hun eigen omgeving. Het is toch te gek dat jongeren hun wijk of dorp moeten ontvluchten omdat er geen ruimte is voor woningen. Dat geldt trouwens net zo goed voor senioren. Wanneer mensen daar behoefte aan hebben moeten zij in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarom vind ik dat er in de hele gemeente mogelijkheden moeten komen om dat te realiseren. In Nuland zijn er twee voorbeelden van coöperatieve bouwprojecten voor jongere inwoners en staat er nog een op stapel voor senioren. Dat zijn goede ontwikkelingen die we verder moeten stimuleren. Wanneer ik in maart gekozen word wil ik graag Ruimtelijke Ontwikkeling en Planologie in mijn portefeuille en ben ik ook bijzonder geďnteresseerd in Maatschappelijke Ontwikkeling.”

Vrijwilligerswerk
Roos is voor het verenigingsleven altijd een kracht geweest waar je een beroep op kunt doen. “Ik weet dan ook heus wel waar de knelpunten liggen. Zo dreigde het Oranjefeest 2018 in Nuland te stranden wegens het gebrek aan vrijwilligers. Toen dacht ik aan ‘Gastvrij Den Bosch’ dat is ontstaan bij de viering van het Jeroen Boschjaar. Daar wordt gewerkt met Blauwe Engelen, een groep van wel 125 vrijwilligers die inzetbaar zijn bij tal van activiteiten. Ik heb toen in het Nulandse blad De Klepel een oproep gedaan en dat leverde vijftien aanmeldingen op waarvan een aantal ook Blauwe Engel wil zijn. Met de Kerstmarkt, heel geslaagd trouwens, heeft een aantal Blauwe Engelen uit Den Bosch meegewerkt. En daar geniet ik dan weer van, het is een manier om stedelingen en dorpelingen bij elkaar te brengen. Zij leren elkaar kennen, wisselen ideeën uit en profiteren van elkaars kwaliteiten waardoor de integratie van stad en dorp wordt gestimuleerd. Dat geeft mij voldoening, daar worden we allemaal beter van. De samenleving draait op vrijwilligers en dat moet de politiek goed begrijpen en dus ook faciliteren. Daar hoop ik mijn steentje aan te mogen bijdragen.”
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13336