Datum plaatsing: 25 december 2017

Drugsgebruik jeugd veel groter dan gedacht


Drugsgebruik jeugd veel groter dan gedacht


Vinkel ('s Hertogenbosch): ‘Mijn kind doet dat niet’ zeggen ouders vaak uit overtuiging wanneer bij hen wordt geïnformeerd of er drugs in het spel zijn. “Maar het gebeurt wel degelijk en nog best veel ook”, weet Annemiek van Gerven die namens Rosmalens Belang in de gemeenteraad zit. “Het is meer dan mensen weten en dat komt ook omdat de GGD-monitor zich in het verleden richtte op alcoholgebruik en niet op drugsgebruik.”

door Herman van Dinther

“Wij als Rosmalens Belang wilden dat daar verandering in komt”, zegt het raadslid dat onder andere Cultuur, Zorg, Onderwijs en Sport in haar portefeuille heeft. “Op ons aandringen wordt nu ook drugsgebruik gemonitord.”
“Ik werk graag aan veranderingen en verbeteringen en ga te rade in de praktijk. Je zult mij bij raadsvergaderingen geen tirades horen afsteken of veel schriftelijke vragen zien indienen. Achter de schermen werken en aan tafel gaan om met direct betrokkenen zaken te bespreken zie ik als veel heilzamer en effectiever. Dat deed ik in Maasdonk als gemeenteraadslid ook. Als ik misstanden in de zorg signaleer dan leg ik die voor aan wethouder Kagie en ik moet zeggen dat er dan vaak snel een oplossing komt. Zo heb ik bij hem ook het drugsprobleem onder de aandacht gebracht omdat onze fractie vindt dat er een stevige aanpak nodig is. Maar dan moeten we wel reële cijfers uit de praktijk hebben en dat kan via de aangepaste GGD-monitor. Ook dorps- en wijkraden kunnen een belangrijke signaalfunctie vervullen.”

Kwaliteit
“Ik vind dat we als fractie de vinger aan de pols moeten houden en wel in de volle breedte, in de hele gemeente. Zoals bekend heeft Rosmalens Belang het voorzieningenniveau in buurten, wijken en dorpen op de eerste plaats staan. In de directe woon- en leefomgeving moeten de bewoners kwaliteit ervaren en wanneer het daaraan ontbreekt dan moet er aan de bel worden getrokken. Bewoners zijn op de eerste plaats het meest betrokken bij hun directe omgeving. Daar zetten zij zich ook vaak voor in. Dan is het weleens frustrerend wanneer het dan in politiek opzicht stroperig verloopt. Het is dan een kwestie van lange adem, stap voor stap toewerken naar resultaat. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de herbouw van de Vinkelse molen, deze is intussen in volle gang met inzet van allemaal vrijwilligers.”

Budget
“Het budget voor wijken en dorpen wordt in 2018 verruimd en dat is een goede zaak. Burgers kunnen zelf bepalen welke verbeteringen in hun omgeving prioriteit moeten krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat de betrokkenheid van de burger daardoor zeker zal toenemen. Als Rosmalens Belang vinden we het wel belangrijk dat de ideeën en plannen die in wijken en dorpen ontstaan ambtelijk worden ondersteund. Professionele begeleiding is hier zeker op zijn plaats. Ik teken hier trouwens graag bij aan dat er natuurlijk veel verschillen zijn tussen een dorp en een wijk. Wanneer je Vinkel als voorbeeld neemt, daar zijn maar liefst zesenveertig verenigingen actief. Dat zie je in geen enkele wijk van dezelfde grootte. Qua cultuur en historie zie je dan ook grote verschillen en dat vraagt om een specifieke benadering.”

Netwerken
“Voor een goede besluitvorming is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent en de achtergronden kent. Ik steek veel energie in netwerken en ga vaak in op uitnodigingen om aanwezig te zijn bij bijeenkomsten waar cultuur, zorg, onderwijs of sport het onderwerp is. Daar kun je belangrijke lijntjes leggen. Zo heb ik regelmatig contact met onder meer Wijkplein Rosmalen, Nuland, Vinkel en bezoek ik de Dorpsraden van Nuland en Vinkel. Dan hoor je welke problemen er aan de orde zijn. Dan zie je bijvoorbeeld dat er steeds meer vechtscheidingen zijn, ook in Rosmalen. Een duidelijk signaal waar je ook politiek op moet inspelen door wellicht extra faciliteiten beschikbaar te stellen. Zeker omdat in veel gevallen kinderen de dupe worden van de echtelijke problemen met alle mogelijke gevolgen en risico’s van dien.
Een ander aandachtspunt is de mogelijkheid voor mensen, die zorg behoeven, dat zij in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Daar bereik je mee dat familieleden en vrienden gemakkelijk in contact kunnen blijven met de zorg behoevende. Daarom spannen wij ons in om in wijken en dorpen goede woonvoorzieningen te realiseren, dat is sociaal gezien heel erg gewenst.
Als politiek moet je niet te zweverig en theoretisch bezig zijn, het gaat erom dat we dichtbij de mensen staan en daar iets voor betekenen. Ik sta dan ook weer met volle overtuiging op de kandidatenlijst van Rosmalens Belang bij de verkiezingen die op 21 maart plaatsvinden.”

Zie ook www.rosmalensbelang.nl

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 2.83823