Datum plaatsing: 02 januari 2018

Bouwen, bouwen, bouwen in s-Hertogenbosch


Bouwen, bouwen, bouwen in s-Hertogenbosch


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): De gemeente s-Hertogenbosch versnelt de bouw van woningen. Dat is n van de doelen van de Woonagenda 2017-2018. In 2017 zijn ruim 1.000 woningen nieuw gebouwd. Een aanzienlijk deel daarvan is sociale en middeldure huur. De verwachting is dat er in 2018 zelfs 1.200 woningen bij komen. Om ook in de toekomst voldoende nieuw te bouwen zijn extra locaties nodig.

Wethouder Eric Logister: met de bouw van ruim 1.000 woningen overstijgen we onze ambitie uit de Woonagenda. Dat is natuulijk fantastisch nieuws voor alle mensen die een woning zoeken. Het betekent niet dat we achterover gaan leunen. Integendeel. Op alle fronten zetten we een tandje bij: bij huur en koop, voor jong en oud. Samen met ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties. Zodat nog meer mensen hun woonwens waar kunnen maken.

Woonagenda
Dit jaar, in 2017, stelde de gemeente een Woonagenda op. Die geldt voor 2017 en 2018. Nu is er een rapport dat laat zien hoe ver we zijn met de acties uit de Woonagenda. Bijvoorbeeld als het gaat om de resultaten van een onderzoek naar extra locaties voor nieuwbouw. Ook verwijzen we naar de pas geleden gemaakte prestatieafspraken. Die maakten we samen met woningcorporaties en het huurdersplatform.

Bouw van ruim 1.000 woningen
De stijging zie je op verschillende plekken in de gemeente. Zo zette de bouw in het Paleiskwartier en Willemspoort flink door. In Nuland kwamen twee CPO-projecten gereed. In Vinkel en Rosmalen zijn woningen in aanbouw. Ook zijn woningen opgeleverd in het bijzondere en succesvolle project Vrij Spel. Verschillende kantoren kregen een woonfunctie.

Nieuwe locaties
In opdracht van de gemeenteraad zochten we naar nieuwe locaties voor nieuwbouw. Het is het streven dat er nog 1.500-2.000 woningen bij komen. Dit komt bij het aantal te bouwen woningen van 8.500 voor de periode tot 2030. We keken vooral naar kansrijke locaties in de stad. Hier is het weliswaar moeilijker om woningen te bouwen, maar tegelijk zorgen ze voor een compacte n complete stad voor verschillende doelgroepen. Denk aan locaties in de Spoorzone, rondom station Oost, de Meerendonk en bij de Rompert.

Betaalbaar wonen
De woningcorporaties bouwden in 2017 ruim 200 woningen. Ook kwamen er 146 tijdelijke kamers in de Zuiderschans. Deze zijn voor studenten en jongeren met begeleiding. Daarnaast zetten we in 2017 de woonlastenaanpak door met oog voor maatwerk. We maakten daarbij de koppeling met het nieuwe Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij. Verder is dit jaar opnieuw budget beschikbaar voor startersleningen. Voor 2018 zetten we in op de bouw van 270 sociale huurwoningen. Bij woonruimte-verdeling starten we met een proef om actief woningzoekenden extra te helpen. Dit start begin 2018 en duurt een jaar. Voor de (lage) middeninkomens zetten we regionaal in op de bouw van meer middenhuur.

Duurzaamheid
Voor veel nieuwbouwprojecten maakten we extra afspraken met corporaties en marktpartijen. Doel daarvan is om duurzaam te bouwen. Zo dragen we bij aan de klimaatdoelen. De gemeente stimuleert daarnaast particulieren met een nieuwe duurzaamheidslening. Ook maakten we voor een aantal particuliere kavels afspraken over Nul-op-de-meter (NoM). De woningcorporaties renoveerden in een flink aantal projecten hun woningen duurzaam. Met nieuwbouw en renovaties worden meer dan 200 woningen extra energiezuinig gemaakt.

Prettige en veilige wijken voor iedereen
Samen met partners maken we afspraken dat kwetsbare groepen een thuis vinden in onze samenleving. Het gaat om het huisvesten en goed begeleiden van mensen die uitstromen uit de maatschappelijke instellingen. En het gaat om de realisatie van nieuwe (kleinschalige) woonzorginitiatieven zoals de De Wissel in Rosmalen of Badeloch in Kruiskamp.

In 2017 stemde de gemeenteraad in om selectief woningen toe te wijzen in een aantal buurten. Ook is de (wettelijke) aanpak van woonoverlast verstevigd.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12508