Datum plaatsing: 04 januari 2018

Voordracht over Carnaval door Rob van de Laar


Voordracht over Carnaval door Rob van de Laar


Nuland ('s Hertogenbosch): Wanneer: Dinsdag 23 januari 2018
Waar: Gemeenschapshuis de Meent, Prins Bernhardplein in Nuland
Tijdstip: 20.00 uur, zaal de Hoeve
Entree: € 3,00 p.p.

Carnaval/Vastenavond, feest van de omgekeerde wereld.

Het carnavalsfeest staat te boek als een driedaags feest van uitgelatenheid en niet altijd in de meest po-sitieve zin…. Verkleden, parodiëren, eten, drinken, zingen en dansen, het hoort er allemaal bij. Maar vraag je een doorgewinterde carnavalsvierder waarom hij of zij vastenavond viert dan zal men al snel antwoor-den dat al jaren te doen, het is immers traditie. Maar wat voor traditie? Vooral katholieken menen dat de Vastenavondviering van oorsprong een katholiek feest is: drie dagen van feesten en onmatigheid voordat de veertigdaagse vasten begint. Gedeeltelijk hebben zij gelijk. Maar dat onderdelen van het feest uitein-delijk afkomstig blijken te zijn van heidense rituelen die te maken hebben met de overgang van winter naar zomer, ontgaat velen. Het mag zich echter desondanks het meest verbreide en oudste volksfeest ter wereld noemen. Over het hoe en waarom geeft Rob van de Laar een boeiende voordracht. Hij is als hoofd publieksactiviteiten werkzaam bij de afdeling erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch maar houdt zich al ruim 40 jaar intensief bezig met de opzienbarende geschiedenis en rituelen die achter het carnaval schuil gaan. Hij heeft daarover diverse boeken en artikelen geschreven en is initiatiefne-mer/conservator van het enige Nederlandse carnavalsmuseum, het Nationaal Carnavalsmuseum “Oetel-donks Gemintemuzejum” te ’s-Hertogenbosch. Als oud Minister-president (voorzitter) van Brabants oudste en Nederlands grootste carnavalsorganisatie, de Oeteldonksche Club van 1882, en thans als voorzitter van de Brabantse Carnavals Federatie spreekt hij tevens vanuit zijn bestuurlijke ervaring met de huidige viering. Voor zijn onderzoek en inzet voor het carnaval ontving o.a. de cultuurpenning van de stad ’s-Hertogenbosch, de persoonlijke penning van de Commissaris van de Koning, werd hij opgenomen in de rij van ‘Knoergoeie Brabanders’ en ontving hij in 2017 de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

carnaval nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13790