Datum plaatsing: 11 januari 2018

Rosmalens Belang: Het Sparrenburgbos voor iedereen


Rosmalens Belang: Het Sparrenburgbos voor iedereen


Rosmalen ('s Hertogenbosch): De wijkraad Sparrenburg maakt zich zorgen over de toegankelijkheid en de onderhoudsstatus van het Sparrenburgbos nu dat in de afgelopen jaren meerdere malen is verkocht. Het bos is al decennia lang openbaar toegankelijk. Veel inwoners genieten dagelijks van de geweldige natuur in dit bos. Daarom is er een petitie gestart met het verzoek aan de gemeente om het bos aan te kopen.

Net als de wijkraad is Rosmalens Belang van mening dat het Sparrenburgbos openbaar toegankelijk moet blijven. Aankoop door de gemeente is daarin één van de mogelijkheden, maar zeker niet de meest voor de hand liggende optie. Dit is ook gebleken tijdens de raadsavond op dinsdag 9 januari 2018 waarin namens de eigenaar is aangegeven dat nagenoeg alle wensen van de wijkraad Sparrenburg in het plan van de eigenaar passen. Er is geen enkel plan om het bos af te sluiten, het is juist de insteek het bos openbaar toegankelijk te houden en de beoogde natuurvisie te realiseren. Daarnaast heeft de gemeente met het bestemmingsplan een belangrijk instrument in handen om het overleg met de eigenaar warm te houden en te blijven pleiten voor een openbaar toegankelijk Sparrenburgbos zoals dat ook past in het recente raadsbesluit over de Hooge Heide in de Groene Delta. Versterking van de natuurwaarden met behoud van de recreatiemogelijkheden.

De fractie van Rosmalens Belang zal blijven inzetten op een openbaar toegankelijk Sparrenburgbos, zoals de gemeente, de eigenaar en de wijkraad dat alleen voor ogen hebben. De ontwikkelingen voor het Sparrenburgbos, waarover de eigenaar en de gemeente in overleg zijn zullen wij zeer nadrukkelijk volgen om een openbaar Sparrenburgbos te waarborgen.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12844