Datum plaatsing: 31 januari 2018

Geen uitbouw met Carnaval voor café Bossche binnenstad's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Een café in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch mag uit veiligheidsoverwegingen tijdens Carnaval 2018 geen uitbouw op het terras plaatsen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft geoordeeld dat het besluit van het college van burgemeester en wethouders om de vergunning voor de uitbouw te weigeren voorlopig in stand mag blijven.

Het lunch- en borrelcafé aan de Kolperstraat in de Bossche binnenstad vroeg bij het college in december 2017 een vergunning om met Carnaval 2018 een uitbouw te mogen plaatsen voor het café. Het college wees dat verzoek begin januari 2018 af. Volgens de gemeente en de hulpdiensten zijn er ernstige zorgen over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad in het algemeen en de Kolperstraat in het bijzonder. De exploitanten van het café waren het oneens met de weigering en maakten daar bezwaar tegen. Ook vroegen ze om een voorlopige voorziening bij de rechtbank om zo toch tijdig voor Carnaval 2018 te weten of ze de uitbouw mochten plaatsen.

De exploitanten kregen vorig jaar van de gemeente een vergunning om tijdens Carnaval 2017 een uitbouw te plaatsen. Eind 2017 hadden de exploitanten een gesprek met het college over het opnieuw plaatsen van de uitbouw. Toen liet het college weten dat ze ernstige zorgen had over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Kolperstraat. Hierbij wees het college onder meer op de evaluatie van Carnaval 2017 waarin hulpdiensten aangaven obstakels in de Kolperstraat niet (meer) wenselijk te achten vanwege de veiligheid. De hulpdiensten hebben geadviseerd geen uitbouwen of overkappingen toe te staan en zo min mogelijk obstakels op straat te creëren. De uitbouw is een probleem voor de calamiteitenroute, ook omdat de Kolperstraat volgens de hulpdiensten gebruikt wordt voor doorstroom van alle personen op de (volle) Markt.

De voorzieningenrechter oordeelt in deze spoedprocedure dat het besluit van het college de vergunning te weigeren vanwege het risico op aantasting van de openbare veiligheid voorlopig in stand blijft. Ondanks dat het vervelend zal zijn dat inkomsten worden misgelopen, mocht het college van de rechter de openbare veiligheid zwaarder laten wegen dan de belangen van de exploitanten. Het college zal nog een beslissing moeten nemen op het bezwaar dat de exploitanten van het café tegen de weigering maakten.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.11129