Datum plaatsing: 10 februari 2018

De Moerputten, een lezing door Fons Mandigers


De Moerputten, een lezing door Fons Mandigers


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Fons zal vanuit historisch perspectief een korte toelichting geven over de Moerputten zodat een beter begrip ontstaat over de huidige situatie en het landschap. Verder wordt aandacht besteed aan het brede palet aan bestaande natuurwaarden en de relevante cultuurhistorische waarden in de onderhavige gebieden, de keuzes die gemaakt zijn om te komen tot het huidige inrichtingsplan en de wijze waarop dat tot stand gebracht is en wat er tot op heden al bereikt is met de natuurontwikkeling, wat de komende jaren verder verwacht mag worden en welk beheer gevoerd wordt.
De lezing begint om 20.00 uur wordt gegeven in de Grote Zaal van de Brede Bossche School Nieuw Zuid aan de Jac. Van Looystraat 5 5216 SB s-Hertogenbosch. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de IVN/Vogel- en Natuurwacht s-Hertogenbosch e.o. Voor overige bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage van 2,50 gevraagd.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27024