Datum plaatsing: 13 februari 2018

VDG en de gemeenteraadsverkiezingenBerghem (Oss): Het jaar 2018 is al weer even onderweg, een nieuw jaar, waarin er in maart weer Gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden !!.

Een nieuw jaar, waarin VDG u graag weer op de hoogte wil brengen van de zaken die aan de orde zijn geweest in de gemeenteraad, en zaken die zich in relatie tot Berghem in het bijzonder hebben ontwikkeld.

In oktober is de schop in de grond gegaan voor de bouw van de nieuwe accommodatie op sportpark de Koppelsteeg. Het sportpark is inmiddels voorzien van nieuwe velden en het doel is het gehele nieuwe complex voor Berghem Sport medio 2018 in gebruik te nemen.

In november is een belangrijk besluit genomen over uitbreiding van de containeroverslag in de Osse haven. Belangrijk voor de groei van de Osse economie !

Ook in november is de Programmabegroting 2018 van de huidige coalitie VDG, CDA en VVD, met daarin de ambities vanuit het Bestuursakkoord, door de raad goedgekeurd. Daarmee kan in 2018 verder worden gewerkt aan ingezet beleid en plannen, met als hoofdthema’s Stadscentrum, Zorg en welzijn, Voorzieningen in wijken en dorpen, Duurzaamheid en buitengebied en Stimulering van economie en werkgelegenheid.

In december heeft ook VDG na jaren van discussie ‘ja’ gezegd tegen vijf windmolens op De Geer (D’n Hoed). Uiteindelijk was de raad unaniem over deze ontwikkeling voor duurzame opwekking van energie. Natuurlijk zijn er gemengde gevoelens bij VDG. Wij zijn voor windenergie. Maar twijfels of De Geer hiervoor de beste locatie is, zijn niet geheel weg, hoewel de MER studies uitwijzen dat het aantal omwonenden dat écht hinder ervaart van de windmolens, vrij beperkt is.
Ook uit dit dossier blijkt dat de coalitie en daarin ook nadrukkelijk VDG moeilijke, maatschappelijke discussies (bv ook over het Stadscentrum) niet uit de weg gaat, in goed overleg beslechten en waarmaken wat in het coalitie akkoord is beloofd! Het coalitie akkoord heet niet voor niets ‘Durven door te doen!’

In december is een belangrijke stap gezet voor het stadscentrum van Oss, oftewel het plan Walkwartier (pand V&D). De gemeente heeft met de besluitvorming in de raad tot aankoop van dit pand de regie gepakt. Op basis van dit besluit is de gemeente in zee gegaan met Van Wanrooij om samen een project te realiseren met wonen, retail, horeca en cultuur. Hoewel het gaat om forse investeringen, is VDG ook hier van mening dat sprake is van een verantwoorde stap en niets doen geen optie is richting de toekomst. Ook de doorontwikkeling van de Raadhuislaan/Lievenkamp is een onderdeel van dit totale dossier.

En ook aan het slot van 2017 is de mestfabriek nog onderwerp van discussie geweest. De nieuwe standpuntbepaling van Ja, mits naar Nee (, tenzij) zal is januari nader onderwerp van het debat.

VDG heeft zich altijd hard gemaakt voor de Maasveren. Hoewel Stichting De Maasveren niet in acute geldnood zit, moeten zij wel ieder jaar een beroep doen op hun reserves.
De gemeente en Stichting De Maasveren doen de komende maanden onderzoek om de problematiek in kaart te brengen. In het voorjaar 2018 weten we meer. De Maasveren zijn, van belang voor de verbindingen en beeldbepalend in relatie tot ons Maas (meander)gebied.

We kennen in Oss al jaren het systeem van wijk- en dorpsraden. Wijkcoördinatoren ondersteunen hen vanuit de gemeente. Een andere trend is dat inwoners de gemeente prima zelf weten te vinden met hun (burger) initiatieven en dus wijk- en dorpsraden ‘overslaan’. We blijven dus nadenken hoe we het wijkgericht werken kunnen verbeteren.

VDG ziet er naar uit ook in dit nieuwe jaar en de komende raadsperiode samen met u en voor u onze gemeenschap te vertegenwoordigen en de leefbaarheid te bevorderen. Ondergetekende doet echter een stapje terug, en zal niet op een verkiesbare plek op de VDG lijst gaan staan. Eigen persoonlijke afwegingen zijn hiervoor de reden. Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen deze afgelopen raadsperiode en we komen elkaar zeker wel ergens tegen in ons bruisend Berghem !!.

Tot zover voor nu. Wilt u vaker nieuws vernemen, kijk dan ook eens op onze website www.vdg-oss.nl
Durven door te doen ! Namens de VDG/Gerard Broers.

En voor straks in maart Stem VDG voor onze leefbaarheid !!!
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14376