Datum plaatsing: 04 maart 2018

Lutz Jacobi en dijkgraaf Lambert Verheijen bezoeken duurzaam Woonproject Boschveld's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): 'Op donderdag 8 maart ontmoet Lutz Jacobi enkele bewoners en initiatiefnemers in deze wijk, hoek Paardskerkhofweg-Edisonstraat. Zij krijgt, samen met andere belangstellenden uitleg over de ecologische bouwwijze, de energiebesparende- en opwekkende maatregelen en het groen in de wijk. Het hele intensieve samenwerkingsproces van de Vereniging van Eigenaren gedurende de afgelopen jaren zal zeker ook voor het voetlicht komen. Om 12.00 uur sluit dijkgraaf Lambert Verheijen aan. Het waterschap Aa en Maas is, evenals de gemeente 's-Hertogenbosch, een van de samenwerkingspartners. Om 12.15 uur zullen Lutz Jacobi en Lambert Verheijen samen de eerste regenton plaatsen bij de kas op de gezamenlijke buitenruimte. Over de watervoorziening en waterfiltering op eigen terrein zal dan nog extra informatie gegeven worden.

"Iedere wijk, elke stad en elk dorp is weer anders, daarom werken algemene regels niet overal. Mensen met goede ideeŽn hebben recht op een beloning. Overheden en ambtenaren moeten dienstbaar zijn aan de initiatieven in de dorpen en de wijken. Ik heb een dringende wens om de samenleving te kantelen." Aldus Lutz Jacobi, voormalig tweede Kamerlid PvdA. Zij doet deze uitspraken in het kader van democratische vernieuwing, waar zij een groot voorstander van is. Bovendien schreef zij samen met Henk Leenders de visie "Groen en Water in de stad", want dat is een noodzakelijke investering in onze toekomst, aldus Lutz.

Vandaar dat zij graag de bewoners van Bewust Wonen Werken Boschveld wil bezoeken om zich op de hoogte te stellen van dit heel bijzondere gezamenlijke bouwinitiatief van 23 huishoudens voor ecologisch verantwoorde, energiezuinige woningen.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15270