Datum plaatsing: 24 maart 2018

Activiteitencommissie Berchplaets zoekt enthousiastelingenBerghem (Oss): Er is van alles te doen in de Berchplaets. De activitetencommissie schotelt jong en oud iedere keer weer een afwisselend programma voor. Deze activiteitencommissie, momenteel bestaande uit 4 dames, gaat starten met de programmering voor het volgende seizoen. Daarbij kunnen ze extra hulp goed gebruiken!

door Wiljo van Nuland

Met het in gebruik nemen van de nieuwbouw van De Berchplaets in augustus 2013 is een ontmoetingsplek gerealiseerd voor alle inwoners van Berghem. Het biedt onderdak aan een groot aantal bestaande dorpsfuncties, zoals de Bergse Kwis, de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad, het Repaircafť, de toneeluitvoeringen van Amicitia en diverse ouderenactiviteiten. Het gebouw biedt aan de verenigingen perspectief, zodat ze kunnen werken aan nieuwe activiteiten om bij de tijd te blijven en zo hun ledenaantal te laten groeien.

Een bijzondere functie voor dit gebouw is die van overdekt dorpsplein. Als centrale ontmoetingsplek voor alle inwoners met een uitstekend horecagedeelte is het een belangrijke faciliteit, waar niet alleen de leden van de verenigingen van zullen profiteren. Uit deze ontmoeting kunnen nieuwe initiatieven en activiteiten ontstaan. De inwoners uit alle delen van Berghem, ook uit de nieuwe wijken Piekenhoef en ít Reut, kunnen elkaar nu nog beter weten te vinden. De band tussen de wijken wordt versterkt, en daarmee het Ďwij-gevoelí van alle inwoners van de vroegere gemeente Berghem.

Om die ontmoeting te versterken worden door het jaar heen tal van activiteiten georganiseerd variŽrend van rommelmarkt tot jeugddis-co. De 4 dames van de activiteitencommissie zijn daar samen met een groot aantal vrijwilligers verantwoordelijk voor.

Voor een actief dorp als Berghem dat altijd in beweging is, is het belangrijk dat ook dit programma zich voortdurend vernieuwd. Maar de ideeŽn van de vier dames zijn inmiddels wel zoín beetje uitgevoerd. Ze zitten dan ook te springen om nieuwe impulsen.
Daarom is de activiteitencommissie op zoek naar creatieve, culturele, enthousiaste mensen, die samen met ons nieuwe frisse ideeŽn kunnen uitwerken tot een mooi programma voor het seizoen 2018/19. Zeker ook jonge mensen, jonge ouders en bewoners van ít Reut en de Piekenhoef, man of vrouw, zouden een nieuwe impuls kunnen geven. Wie gaat deze leuke uitdaging aan?

Voor het uitvoeren van al die activiteiten zijn ook veel vrijwil-ligers nodig. Je inzetten voor de Berchplaets betekent zeker niet dat je al je vrije tijd kwijt bent. Je bepaalt zelf waar je inte-resse ligt en hoeveel tijd je daar in wilt steken. De activiteiten-commissie is al erg geholpen met vrijwilligers die bijvoorbeeld 1x per jaar willen assisteren bij een van de vele kinderactiveiten, zoals de disco, de kinderbingo of de creamiddagen.
Of misschien vind je het leuk om de foyer in de Berchplaets te versieren in de sfeer van het seizoen of jaarlijks terug komende items zoals sinterklaas, carnaval en Koningsfeest? Ook voor deze groep is dringend uitbreiding nodig.
Wellicht gaat je belangstelling uit naar de licht- en geluidstech-niek, wil je mee de stoelen in de zaal klaar zetten of wil je als gastvrouw/gastheer de bezoekers ontvangen. Voor iedereen is er iets van zijn of haar gading beschikbaar.

Om al die activiteiten onder de aandacht te brengen is men daar-naast ook op zoek naar vrijwilligers die zich daarvoor willen in-zetten door bijvoorbeeld de social media te vullen of de website actueel te houden.

Heb je interesse of wil je meer weten?
Neem dan contact op met locatiemanager Maria van der Heijden (0412 404688) of mail naar :
beheer@deberchplaets.nlUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.26557