Datum plaatsing: 24 april 2018

Ouderenproof Woonscan in VinkelVinkel ('s Hertogenbosch): Veel mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als hun mobiliteit afneemt en hun zorgvraag groter wordt. Is dat laatste het geval, dan ontstaat een nieuwe situatie. Voors en tegens van woningaanpassingen of verhuizen moeten dan tegen elkaar afgewogen worden.
De tijd, dat ouderen zich vroegtijdig konden laten inschrijven voor een plaats in een verzorgings- of verpleegtehuis ligt nu ver achter ons. De georganiseerde zorg is minder vanzelfsprekend en wordt steeds duurder en wordt steeds meer aan huis gegeven. Ouderen zullen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen en de regie over hun leven zo lang mogelijk in eigen handen moeten blijven houden.
Onlangs was er een informatiebijeenkomst in Vinkel over het uitvoeren van de woonscan.
Hieruit kwam naar voren dat er een team vrijwilligers is samengesteld die deze woonscan samen met de bewoners gaan uitvoeren.
De woonscan is een vragenlijst van ong. 250 vragen. Doel is om een beeld van de status van de woning te krijgen voor nu en ouderenproof te maken voor de toekomst. Het grote aandachtspunt is de veiligheid in en om uw woning.
Twee vrijwilligers (woonadviseurs) van de KBO-Vinkel zullen samen met u de woning doorlopen en zorgen voor een schriftelijk woonadvies.
Deze woonadviseurs krijgen een speciale training en hebben geheimhoudingsplicht.
Voor Vinkel is er een coördinator aangesteld nl:
Antoon van de Elzen tel 06-46212441.
Bij hem kunt u inlichtingen vragen, een aanvraag indienen en hij zorgt voor het verdere verloop van de woonscan.
Voor eventuele aanvragen voor WMO kunt u inlichtingen vragen bij de clientondersteuner Mevr. E. van den Hombergh tel. 073-5322592.
Woonadvies is gratis maar de kosten voor verbouwing/verandering woonhuis komen voor eigen rekening.
Wees op een veilige toekomst voorbereid!!!
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.26698