Datum plaatsing: 23 april 2018 - Laatst gewijzigd: 23-04-2018 15:40:12

BrabantWonen, Kleine Meierij en Zayaz verhogen huren met 1,4 tot 4%


 BrabantWonen, Kleine Meierij en Zayaz verhogen huren met 1,4 tot 4%


Regio ('s Hertogenbosch): Woningcorporaties BrabantWonen, Kleine Meierij en Zayaz verhogen de huurprijzen voor alle huurders, ook die met de kleinste inkomens. Voor huurders met een inkomen tot en met € 41.056, 90% van de huurder, wordt de huur per 1 juli verhoogd met de landelijke inflatie van 1,4%. De corporaties maken dus geen gebruik van de ruimte die de overheid geeft om voor deze groep huurders een huurverhoging van 3,9% door te voeren.

De huren voor mensen met een hoger inkomen (meer dan € 41.056) gaan verder stijgen; zij betalen vanaf 1 juli in totaal 4% meer huur. De corporaties vinden dat de huur die iemand betaalt, moet passen bij zijn of haar inkomen: wie meer draagkracht heeft, kan meer betalen. Bovendien wordt op deze manier scheefwonen ontmoedigd. Met het Stedelijk Huurders Platform (SHP) is voor huurders met een hoger inkomen wel een maximale huurprijs voor sociale huurwoningen afgesproken. In 2018 is die maximale huurprijs € 760,43.

De gemaakte keuzes zijn in lijn met de stedelijke afspraken die de gemeente ‘s-Hertogenbosch, het SHP en de Bossche corporaties maakten in het Sociaal Woonakkoord. Dit akkoord vormt een onderdeel van de stedelijke prestatieafspraken. De initiatiefnemers hebben daarin vastgelegd dat zij zich samen inzetten om de woonlasten van de Bossche huurders betaalbaar te houden. Zeker voor de groep met de laagste inkomens.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28035