Datum plaatsing: 26 april 2018 - Laatst gewijzigd: 26-04-2018 16:48:13

Lintjesregen gemeente Sint-Michielsgestel 2018


Lintjesregen gemeente Sint-Michielsgestel 2018


Gestel (Sint-Michielsgestel): Vanochtend ontvingen 8 inwoners uit onze gemeente een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Pommer.

Op de foto:

Mevrouw van Boxtel - Giesbers uit Berlicum
De heer van Druenen uit Berlicum
Mevrouw van Heijnsbergen uit Berlicum
De heer Kuijs uit Den Dungen
De heer Meijs uit Sint-Michielsgestel
De heer Penninx uit Berlicum
Mevrouw Rijken - Sanders uit Den Dungen
Mevrouw Voets - Stoffelen uit Sint-Michielsgestel


Op 26 april 2018 werd mevrouw I.M.C. (Ingrid) van Boxtel-Giesbers uit Berlicum, geboren op 28 augustus 1958, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden uitgereikt ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

Sinds 1985 zet mevrouw Van Boxtel zich in voor Evenementencommissie Berlicum-Middelrode (ECBM), het voormalige Oranje Comité. Zij was 15 jaar bestuurslid (1985-2010) en sinds 2010 voorzitter. In deze periode (ruim 32 jaar) heeft zij samen met anderen het Oranje Comité nieuw vormgegeven, de huidige ECBM. Als voorzitter voert mevrouw Van Boxtel het uitgezette beleid uit en controleert de zaken op professionele wijze.

Van 1997-2007 was mevrouw Van Boxtel bestuurslid van stichting 'Dun Blaouwun Beer'. Zij gaf mede vorm en uitvoering aan het carnavalsfeest in de breedste zin. Ook was zij secretaris van de optochtcommissie (2004-2012), voorzitter van de carnavalskrantcommissie (2004-2011), zorgde zij voor het vervoer van de Hoogheden en bood zij jarenlang een thuishonk, ondersteuning en oefenlocatie voor de Springdinger en de Hofkapel. Daarnaast had mevrouw Van Boxtel nog andere ondersteunende functies (o.a. regelen van verkeersregelaars bij grote evenementen).

Medio 1990 heeft mevrouw Van Boxtel de eerste aanzet gegeven om in Berlicum kinderopvang te organiseren. Van 1993 t/m 1996 was zij voorzitter van Het Beertjeshuis, het huidige Berenhuis. Deze organisatie is inmiddels uitgegroeid tot 5 locaties in de gemeente Sint-Michielsgestel.
 
Op 26 april 2018 werd de heer A.A.J. (Bert) van Druenen, uit Berlicum, geboren op 26 september 1959, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden uitgereikt ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

Sinds 1984 zet de heer Van Druenen zich in voor carnavalsstichting ‘Dun Blaouwun Beer’. Deze stichting organiseert het carnaval in Berlicum en Middelrode. Door zijn inzet op diverse terreinen, zowel bestuurlijk als organisatorisch, heeft hij het georganiseerde carnaval naar een hoger plan getild. Hij was lid van de raad van XI, algemeen bestuurslid en voorzitter van diverse commissies. Met name is hij erg sterk in het betrekken van de jeugd op allerlei niveaus bij de Stichting 'Dun Blaouwun Beer'.
Na de herindeling van de gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel (1996) heeft de heer Van Druenen zich ingezet voor het vier-kernenoverleg, het huidige Meeaanderdonk-overleg. Als overkoepelend voorzitter overlegt en coördineert hij allerlei zaken met de gemeente.

Vanaf 2003 is de heer Van Druenen de Sinterklaas van Berlicum en Middelrode, een rol die hij met verve en waardigheid vervult.

Vanaf 2005 is de heer Van Druenen actief voor Volleybalclub Hands-Up. Als trainer/coach en manager heeft hij jarenlang het Dames-1-team begeleid. Als lid van de Technische Commissie zet hij zich mede in om de coördinatie tussen teams, coaches en trainers goed te laten verlopen, zo ook de indeling van de teams en het inhuren van de accommodaties. Ook is de heer Van Druenen een welkome aanvulling bij de Sponsorcommissie waar hij het resultaat positief weet te beïnvloeden en zet hij zich in om de jeugd enthousiast te maken voor deze sport.

Verder zet de heer Van Druenen zich in voor Stichting Den Durpsherd (sinds 2006). Hij heeft zich met name op financieel terrein ingezet en heeft de stichting, mede door zijn financieel beleid en aanpak, tot een gezonde financiële onderneming gemaakt. Hij is een mensen-mens en bestuurt ook als zodanig. Hij ondersteunt het management en de vrijwilligers waar nodig en houdt feeling met de uitvoering van de werkzaamheden. Ook presenteert de heer Van Druenen regelmatig activiteiten in het dorpshuis.

Vanaf 2011 is de heer Van Druenen actief voor de Plaatselijke Politieke Alliantie (PPA) als lid, bestuurslid en voorzitter. Mede door zijn aanpak is de PPA de grootste politieke partij in Sint-Michielsgestel. Hij heeft een humoristische manier van aansturen, maar geeft duidelijk aan waar de PPA voor staat. Voor het werven van nieuwe leden zet hij zich extra in, met name gericht op jong politiek talent, om deze daadwerkelijk ruimte te bieden om in de politiek te stappen.
 
Op 26 april 2018 werd mevrouw J.M.G. (Mieke) van Heijnsbergen, uit Berlicum, geboren op 5 juni 1952, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden uitgereikt ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

Gedurende de periode 1968-2006 verleende mevrouw Van Heijnsbergen mantelzorg aan haar beide ouders. Zij bood, daar waar nodig, zorg op allerlei gebied. Naar mate haar ouders ouder werden, nam de zorg alsmaar toe. Zij heeft beide ouders tot hun dood verzorgd.

Van 1987 tot en met 2013 zorgde mevrouw Van Heijnsbergen voor het kantinebeheer van de Dobermann-vereniging Rosmalen. Daarnaast verrichtte zij alle voorkomende werkzaamheden binnen de vereniging. Bij trainingen en evenementen regelde ze alles voor de kantine (inkoop, verkoop, faciliteiten).
Gedurende dezelfde periode was mevrouw Van Heijnsbergen ook kantinebeheerder bij de Hondenschool Rosmalen. Ook hier verleende zij medewerking aan het verenigingsleven van de hondenschool en verrichtte alle voorkomende werkzaamheden. Verder zorgde zij voor het kantinebeheer en verzorgde de catering op de jaarlijkse evenementen.

Sinds 2013 verleent mevrouw Van Heijnsbergen op doordeweekse dagen mantelzorg aan een vrouw met 3e graads dementie. Zij houdt toezicht en biedt hulp in de breedste zin des woords, naast haar fulltime baan.
 
Op 26 april 2018 werd de heer H.J. (Henk) Kuijs, uit Den Dungen, geboren op 27 januari 1953, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden uitgereikt ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

Vanaf 2002 zet de heer Kuijs zich in voor de bedevaart naar Banneux namens het bisdom ’s-Hertogenbosch. Twee maal per jaar wordt vanuit de bisdommen een ziekentriduum naar Banneux georganiseerd. De heer Kuijs neemt hier vaak beide keren aan deel en verricht allerlei voorkomende werkzaamheden (o.a. vervoer van bagage, klaarzetten van materialen voor diensten, begeleiding van zieken in een rolstoel en het assisteren bij de lichamelijke zorg aan zieken).

De heer Kuijs is sinds 2002 actief als vrijwilliger bij Cello als begeleider bij de Binckboys, een voetbalteam van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast begeleidt hij 2 wandelgroepen (7 en 10 km.). De heer Kuijs begeleidt de cliënten, zorgt voor een hapje en een drankje en het vervoer van en naar de wandellocatie. Ook helpt hij een handje bij de 2-wekelijke jeu de boulesavond.
Naast dit alles vervoert de heer Kuijs, op wisselende tijden, cliënten naar en van hun werk.

Sinds 2006 is de heer Kuijs lid van wandelvereniging Alico en verricht hand- en spandiensten. Gedurende een periode van 5 jaar (2010-2015) heeft hij mede de avondvierdaagse in Schijndel georganiseerd en deed alles wat nodig was om dit evenement te laten slagen.

Vanaf 2008 zet de heer Kuijs zich in voor het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). Hij is lid van werkgroep Venel. Deze zorgt voor het onderhoud van kleine landschapselementen, zoals snoeien van wilgen, onderhoud aan bossen en hakhout percelen. Verder inventariseert hij poelen, verricht herstelwerkzaamheden aan het griend van Kasteel Heeswijk Dinther, controleert het wandelnetwerk en onderhoudt en controleert nestkasten voor uilen. Tijdens zijn werkzaamheden voor IVN is de EHBO-kennis van de heer Kuijs meerdere malen van pas gekomen. Door zijn adequate optreden is erger voorkomen.

De heer Kuijs is sinds 2010 betrokken bij 2-Rescue. Hij treedt op als figurant tijdens grootschalige rampenoefeningen voor professionele hulpverleners. Door als figurant deel te nemen aan deze oefeningen maakt hij het voor de Nederlandse hulpdiensten mogelijk om een zo realistisch oefenscenario te draaien.

Vanaf 2013 zet de heer Kuijs zich in voor de Zonnebloem en neemt jaarlijks als vrijwilliger deel aan een Zonnebloemvakantie. Deze vakanties zijn bestemd voor langdurig lichamelijk zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. De heer Kuijs helpt o.a. bij het eten, het serveren van koffie en het begeleiden van de deelnemers tijdens excursies.

Vanaf 2016 is de heer Kuijs actief voor Laverhof, een zorgorganisatie voor ouderen. Samen met anderen begeleidt hij de wandelclub van Laverhof. Hij wandelt met dementerende bejaarden, die niet zelfstandig naar buiten kunnen. Hij gaat op een positieve manier om met de bewoners en laat ze in hun waarde.

Verder was de heer Kuijs bestuurslid van EHBO-vereniging Den Dungen (1998-2008) en zorgde hij voor de planning van EHBO-posten tijden evenementen in het werkgebied Den Dungen/Maaskantje.
Ook zet de heer Kuijs zich in voor Vivent, locatie Mariaoord als duofietser en gastheer op de afdeling Heeseind (sinds 2016), zet hij zich in voor het Buitenhuis van Zorggroep Elde, een beschermde woon- en leefomgeving voor mensen met geheugenproblemen (sinds 2016). Hij biedt ondersteuning bij uiteenlopende activiteiten en verricht ondersteunende werkzaamheden.

Op 26 april 2018 werd de heer J.H.N.M. (Harrij) Meijs, uit Sint-Michielsgestel, geboren op 30 januari 1950, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden uitgereikt ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

Van 1996-2010 was de heer Meijs raadslid van de gemeente Sint-Michielsgestel. Hij droeg bij aan beleidsbepaling van de gemeente, controle college, gaf advies m.b.t. de begrotingen voerde overleg met zijn achterban. Na de gemeentelijke herindeling in 1996 hadden zaken aangaande financiën/middelen zijn interesse, was hij lid van de rekenkamercommissie en hield hij zich bezig met de ontwikkeling van het gemeentehuis en het centrumplan.
Sinds 1992 is de heer Meijs actief voor de VVD, afdeling Sint-Michielsgestel, als lid, voorzitter, raadslid (tot 2010) en tot op heden steunfractielid.

Verder was de heer Meijs 8 jaar lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel (2008-2015) en was hij lid van de Rekenkamercommissie en de commissie Algemene Zaken van het Waterschap. Verder hield hij zich bezig met de interne en externe informatievoorziening binnen het Waterschap naar de locoregionale media. Hij was betrokken bij de besluitvorming op het gebied van verdroging en vernatting.

Sinds 2013 is de heer Meijs bestuurslid van de Vakbond de Unie kring Zuid-Oost Brabant en is hij vanuit deze organisatie per 1 januari 2017 vertegenwoordiger binnen de Sociaal-Economische Raad vanwege zijn ervaring, kennis en kunde in de medische sector en zijn ARBO-kennis. Vanuit deze positie neemt hij ook deel aan het op 1 januari 2016 opgerichte overlegorgaan Brabant Advies waar gezondheid en leefbaarheid binnen het Provinciehuis aan de orde komen.
 
Op 26 april 2018 werd de heer F. (Frans) Penninx, uit Berlicum, geboren op 5 maart 1957, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden uitgereikt ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

In 1970 liep de heer Penninx een hoge dwarslaesie op. Desondanks heeft hij een indrukwekkende carrière opgebouwd als bestuurder in de zorg- en revalidatiesector. Tijdens zijn loopbaan in de zorg- en revalidatiesector heeft hij zich ook steeds ingezet voor het verbeteren van de maatschappelijke positie van mensen met een ernstige lichamelijke beperking. Baanbrekend was en is zijn inzet voor de erkenning van de ervaringsdeskundigheid van mensen met een dwarslaesie als discipline binnen de dwarslaesie behandelteams.

Sinds 1992 is de heer Penninx actief voor de Rotary’s van Rotterdam (1992-2004) en ’s-Hertogenbosch (vanaf 2004). Met regelmaat heeft hij actief bijgedragen aan maatschappelijke projecten van beide Rotary’s.

Sinds 2008 zet de heer Penninx zich als vrijwilliger/bestuurslid in voor de Dwarslaesie Organisatie Nederland (D.O.N.). Sindsdien heeft hij zich namens deze vereniging zeer actief ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van de dwarslaesierevalidatie in Nederland. Door zijn uitgebreide netwerk uit zijn arbeidsverleden en het respect dat hij binnen de sector geniet, heeft de heer Penninx een uitzonderlijke bijdrage kunnen leveren aan het sterk op de kaart zetten van de D.O.N. Op zijn initiatief en onder zijn leiding is de Zorgstandaard Dwarslaesie tot stand gekomen, welke op 19 december 2013 officieel is opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZiN).

Ook internationaal heeft de heer Penninx zijn steentje bijgedragen aan de belangenbehartiging van mensen met een dwarslaesie. Hij is de vaste afgevaardigde naar ESCIF, het Europese netwerk van dwarslaesiepatiëntenorganisaties uit 26 landen. In de bestuursperiode van de heer Penninx heeft ESCIF het jaarlijkse Europese congres twee keer in Nederland kunnen organiseren. De organisatie- en programmacommissie stonden onder zijn leiding.
Sinds zijn aantreden als bestuurslid heeft de heer Penninx jaarlijks het overleg met de bestuurders en behandelaars van de 8 gespecialiseerde dwarslaesiecentra georganiseerd, grotendeels mede bijgewoond en de uitvoering van de afgesproken verbeterpunten actief gemonitord. Verder heeft de heer Penninx met succes het initiatief genomen tot het aanstellen van een bijzonder hoogleraar Dwarslaesierevalidatie en mede op zijn initiatief heeft de beroepsgroep van dwarslaesierevalidatie-artsen in 2017 een Nazorgprotocol vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat aan dwarslaesie patiënten minimaal elke 2 jaar controle op de polikliniek wordt aangeboden; dit, ter preventie en vroege identificatie van gezondheidsproblemen als gevolg van het leven met een dwarslaesie.

Door de actieve inzet van de heer Penninx voor Belangenvereniging Per Saldo (2006-2014) heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de positie van mensen met een beperking, die aangewezen zijn op een pgb. De heer Penninx draagt met zijn visie en inzet bij aan de kwaliteit van de samenleving. Ook heeft hij met zijn professionele aanpak van zijn vrijwilligerstaak bijgedragen aan de maatschappelijke en politieke erkenning van de patiëntenbeweging.

De heer Penninx heeft zich gedurende de periode 2009-2014 ingezet voor de Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch. Deze vereniging zet zich in voor mensen die in armoede leven of het minder goed getroffen hebben. Hij hield zich m.n. bezig met de verbetering van de PR- en communicatie-activiteiten die hebben bijgedragen aan een grotere plaatselijke bekendheid van en draagvlak voor deze organisatie.

Sinds 2010 is de heer Penninx actief voor de Zonnebloem en draagt met zijn inzet als vrijwilliger in het bestuur wezenlijk bij aan de instandhouding en vernieuwing van de diensten van De Zonnebloem. Ook levert hij een actieve bijdrage aan de werving van donateurs, onmisbaar voor de continuïteit. De heer Penninx houdt toezicht op het financieel beleid en is sparringpartner voor de directeur/bestuurder. Naast de vergaderingen van het Nationaal Bestuur, de Nationale Vergadering en de Auditcommissie bezoekt de heer Penninx regelmatig vergaderingen en activiteiten in het land om op de hoogte te blijven van wat er op de verschillende niveaus speelt.
 
Op 26 april 2018 werd G.M.J. (Berdien) Rijken-Sanders, uit Den Dungen, geboren op 15 september 1947, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden uitgereikt ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

Van 1985 tot 2001 zette mevrouw Rijken zich in voor de Jeugd Natuur wacht als secretaris/ bestuurslid. Ze hield de administratie bij, de aanmeldingen van de kinderen, bracht brieven rond, verrichtte veel hand- en spandiensten en was een praktische hulp bij de grotere bijeenkomsten van de Jeugd Natuur Wacht.

Sinds 1993 is mevrouw Rijken vrijwilliger bij de R.K. Parochie Heilige Michaël, locatie Den Dungen. Zij heeft door de jaren heen vele functies vervuld en was wijkcontactpersoon (1993-2015), lid van de wijkcontact werkgroep (2000-heden), coördinator wijkcontactpersonen ((2015-heden, bestuurslid Pastorale Raad (2000-heden), naaister; zij maakt nieuwe kleding (togen) voor misdienaars en het herenkoor (in 2005), lid van de kerkwerkgroep Kerk en Werk; naai- en verstelwerk (2013-heden), acoliet tijdens uitvaarten (2005-heden) en gastvrouw van en hulp bij het opzetten van de Rozenkransgebedgroep (vanaf 2017).

Vanaf 2001 doneert mevrouw Rijken 1x per maand bloed en bloedplasma bij Sanquin Bloedvoorziening. In de jaren '70-'90 gaf ze 1x per half jaar bloed bij de bloedbank die in het dorp langs kwam.

Sinds 2012 is mevrouw Rijken bestuurslid van Dungense Belangen Organisatie Senioren (DuBos), het voormalige Vrouw Actief Den Dungen. Zij geeft vooral praktische hulp tijdens activiteiten en bijeenkomsten van DuBos. Ze zorgt er ook voor dat tijdens een uitvaart van leden of een voormalig bestuurslid van Vrouw Actie / KBO / DuBos het vaandel in de kerk staat.

Mevrouw Rijken zet zich sinds 2012 in voor de Voedselbank Den Dungen. Zij deelt 1 à 2 keer per maand voedselpakketten uit, samen met haar man en een aantal andere vrijwilligers. Ook helpt zij tijdens de acties met voedselpakketten (b.v. Kerst). Zij assisteert bij het samenstellen en rondbrengen van deze pakketten.

Verder heeft mevrouw Rijken gecollecteerd voor de Zonnebloem (aantal jaren onbekend), was zij vrijwilligster bij de rolstoel-wandel-driedaagse van Vivent/ Zonnebloem, verkeersbrigadier, jurylid bij atletiekwedstrijden van Atletiekvereniging Prins Hendrik (1985-1995), organiseerde zij mede de Jeugdvakantiespelen in Den Dungen (jaren '70), verleende zij hand- en spandiensten op de basisschool van haar kinderen en bemant zij, samen met haar man, sinds enkele jaren de kassa bij de jaarlijkse braderie in Den Dungen.
 
Op 26 april 2018 werd mevrouw T.C.G.M. (Thea) Voets-Stoffelen, geboren op 5 mei 1952, uit Sint-Michielsgestel, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Via de organisatie MEE kwam mevrouw Voets in 1999 in contact met een cliënt. Deze zocht ondersteuning voor zijn gezin en met name zijn gehandicapte dochter. Mevrouw Voets nam de zorgtaken voor haar op een zeer loyale manier op zich (1999-2016). Door de jaren heen nam de begeleiding toe.

Sinds 2009 heeft mevrouw Voets de rol van mantelzorger op zich genomen voor de zorg van haar buurvrouw. Door de jaren heen is haar taak toegenomen en nu biedt zij 5 dagen in de week, meerdere malen per dag, verzorging.

Naast dit alles was mevrouw Voets 20 jaar (1995-2015) vrijwilliger bij speelgoeduitleen Kiekeboe en was zij hulpouder op de basisschool van haar kinderen (1984- 2009).


Lintjesregen gemeente Sint-Michielsgestel 2018
Lintjesregen gemeente Sint-Michielsgestel 2018
Lintjesregen gemeente Sint-Michielsgestel 2018
Lintjesregen gemeente Sint-Michielsgestel 2018
Lintjesregen gemeente Sint-Michielsgestel 2018
Lintjesregen gemeente Sint-Michielsgestel 2018
Lintjesregen gemeente Sint-Michielsgestel 2018
Lintjesregen gemeente Sint-Michielsgestel 2018
Lintjesregen gemeente Sint-Michielsgestel 2018


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

familie nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13962