Datum plaatsing: 23 mei 2018

Dementie Café bij Sint JozefoordNuland ('s Hertogenbosch): Een val heeft vaak grote gevolgen. Bijna de helft van het aantal valongelukken gaat met letsel gepaard. Jaarlijks komen bijna 100.000 65-plussers op de afdeling voor Spoedeisende Hulp terecht. Ouderen kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Hoe kunt u voorkomen dat u valt? Fysiotherapiepraktijk Move2bFit komt hierover vertellen tijdens het Dementie Café op 29 mei a.s.
Het café is bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en hun directbetrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen op avonden als deze leren van degene die informatie geeft en van elkaar. Mogelijk ontstaan op avonden als deze ook contacten met elkaar die zich buiten deze avonden voortzetten.
De avond is - omdat het toch ook om vertrouwelijke en soms privacygevoelige zaken kan gaan - niet bedoeld voor professionals en belangstellenden die geen familiaire/persoonlijke/privé relatie hebben met dementie.
Elke laatste dinsdag van de maand vindt er een bijeenkomst plaats rondom het onderwerp Dementie. De invulling en het thema van de avond zijn verschillend.
Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. In het Duijn en Daelgebouw van Sint Jozefoord in Nuland. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond zal worden afgesloten om 21.30 uur.
De toegang en koffie met iets lekkers zijn gratis. Heeft u behoefte aan vervoer vanuit Nuland, Vinkel of Geffen? Gelieve dit bij voorkeur 1 week van tevoren aan te geven bij Sint Jozefoord. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Sint Jozefoord telefoonnummer 073- 534 23 42 of via de mail receptie@jozefoord.nl.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.32386