Datum plaatsing: 21 mei 2018

"Lithse fanfare wordt ongelijk behandeld door gemeentebestuur"Lith (Oss): De Lithse fanfare krijgt een basissubsidie van de gemeente Oss. Iets wat de vereniging natuurlijk enorm waardeert. Maar waarom blijkt Lith in dit verband maar voor de helft mee te tellen? Andere fanfares en harmonieën uit Oss ontvangen namelijk elk jaar het dubbele. Voorzitter Ad Sterkens en bestuurslid Rini Gielis van Fanfare Lith laten weten waarom deze kwestie al jarenlang wringt.

In 2010 is de gemeente Lith na een herindeling opgeheven en opgegaan in de gemeente Oss. Dat betekent dat alle burgers en verenigingen sinds die tijd onder de ‘nieuwe’ gemeente vallen en waaraan de inwoners volledig meebetalen. “En waarvan bewoners en verenigingen vervolgens ook profiteren”, stellen Sterkens en Gielis. “Als fanfare vinden we in elk geval dat het - na de herindeling met Oss - in ‘het Lithse’ over het algemeen heel goed en vaak zelfs beter gaat.

Zelfde rechten en plichten
Een herindeling brengt dus voor alle verzamelde inwoners in de gemeente dezelfde plichten en dezelfde rechten. Het bestuursduo vervolgt: “Een inwoner uit Lith betaalt in principe evenveel als elke andere bewoner van de gemeente Oss. En ze krijgen er ook hetzelfde voor terug. Of betaalt er een Lithenaar al 7 jaar lang minder belasting dan iemand uit Oss, Berghem of Ravenstein? Voor zover wij weten is dat niet het geval.”

De helft minder
Net zoals de tien andere fanfares en harmonieën uit Oss ontvangt de Lithse fanfare een basissubsidie. In principe is deze voor iedere vereniging gelijk. Het gaat volgens de gemeente Oss namelijk om een “waarderingsbijdrage voor de maatschappelijke bijdrage van de vereniging en heeft het geen verband met de (basis-)onkosten van de organisatie of locatie”. Toch werd bij de samenvoeging bepaalt dat voor de Lithse muziekverenigingen voorlopig de subsidiehoogte vanuit de voormalige gemeente Lith werd aangehouden. Een bedrag dat dus de helft lager was dan het gehanteerde tarief binnen de gemeente Oss.
Een evaluatie of bijstelling van dat lagere subsidiebedrag is sinds 2011 echter uitgebleven. “En ontvangen we dus al zeven jaar lang vijftig procent minder dan andere muziekverenigingen in Oss. Met als opvallend detail dat onze collega-muzikanten van drumfanfare DIOS in Oijen vanaf 2011 wel het hoge subsidiebedrag krijgen. Volkomen terecht in onze ogen, maar dit zou dan toch ook voor onze vereniging moeten gelden”, aldus Sterkens en Gielis.

Oproep
De Lithse fanfare vindt dat de ongelijkheid inhoudelijk niet valt uit te leggen en daarom volstrekt onrechtvaardig is. Rini Gielis: “Daarom zijn wij ook al jarenlang in overleg het College van Oss om de basissubsidie echt gelijk te trekken. Zonder succes. Dat heeft ons nu genoodzaakt om een formele bezwaarprocedure begonnen. En we hebben raadsleden gevraagd om aan het college van B. en W. opdracht te geven om aan deze ongelijkheid een einde te maken.”
Ad Sterkens vult aan: “Onze fanfare bestaat met de inzet van veel leden en vrijwilligers. Dat doen we met hart en ziel en veel plezier. Gelukkig krijgen we hiervoor ook veel steun, bijvoorbeeld van de Vriendenkring van de fanfare en het bedrijfsleven. Daar zijn we iedereen heel erkentelijk voor. Samen met de subsidie van de gemeente zorgt het voor mooie concerten en voor muziekonderwijs in onze regio. Binnenkort laten we weer van ons horen tijdens een Lenteconcert met de Heineken Fanfare op 26 mei in Lith en een wijkconcert op 26 juni in Lithoijen.”
Het tweetal besluit: “Gelukkig hebben al enkele raadsfracties hun steun uitgesproken. En we rekenen er op dat de rest van de gemeenteraad volgt en onze inzet voor de volle honderd procent waardeert en erkent. Het gemeentebestuur wil toch niet dat verenigingen uit Lith ‘halve Ossenaren’ zijn en blijven?”
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

Colums
08 jul
08 jul
05 jun


Meer columns

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16643