Datum plaatsing: 25 mei 2018

Blijven dorpen van oud-gemeente Lith ‘hartsafe’?


Blijven dorpen van oud-gemeente Lith ‘hartsafe’?


Lith (Oss): Weet u het nog? Tijdens het laatste weekend van januari 2011 hebben vele verenigingen uit alle dorpen van de toen inmiddels oud-gemeente Lith gecollecteerd en sponsoren gezocht voor dit doel. Ook was er tijdens dit weekend een actie op initiatief van Carnavalstichting de Veldhazen op het marktplein te Lith. “Het houten huis” waarbij op vele manieren geld ingezameld werd en er ook demonstraties en optredens geweest zijn. De stichting “Hart voor Lith” werd opgericht en met het opgehaalde geld AED’s aangekocht en vele honderden mensen opgeleid in het reanimeren en het bedienen van de AED.
De stichting heeft in overleg bepaald waar de AED’s opgehangen werden (zie kaart hierboven), ze zijn verdeeld over de woonkernen van alle kerkdorpen, maar ook in de buitengebieden. Hierbij is er rekening gehouden met de door de hartstichting minimale geadviseerde reactietijd van 6 minuten. Waar we dus overal aan voldoen. Ook zijn bedrijven benaderd om hun AED buiten te hangen zodat deze door eenieder te gebruiken is. Uiteindelijk resulteerde het in de situatie die we nu nog steeds hebben:

30 AED’s en ongeveer 200 vrijwillige hulpverleners die dag en nacht door de meldkamer 112 ingezet kunnen worden bij een reanimatie waardoor de kans op overleven verviervoudigd en de kans op hersenschade beperkt wordt tot een minimum. Kortom we zijn gegaan van een onveilig naar een “ hartveilig” gebied.
Elk slachtoffer kan bij een onmiddellijke melding bij 112 binnen 4 minuten geholpen worden door gediplomeerde buurtgenoten met een AED (automatische externe defibrillator).. De overlevingskans van een slachtoffer stijgt hiermee van 15% naar ongeveer 60 % De oud-gemeente Lith is wat men noemt hartsafe en dat willen we graag zou houden. Kortom: “hartveilig van ‘t Wild tot aan Oijen “

Even ter info een ambulance verschijnt gemiddeld pas na ongeveer 11 minuten en ernstige hersenschade treedt mogelijk al op na 6 minuten. Er lopen inmiddels in elk van onze mooie dorpen in de oud-gemeente Lith inwoners rond die hun leven aan dit systeem te danken hebben. Deze wijze van alarmeren en burgerhulpverlening wordt overigens steeds vaker ingezet door 112. De instandhouding van het systeem is dus letterlijk van levensbelang.
De stichting “Hart voor Lith” probeert de dekking van AED’s en aangemelde vrijwillige gediplomeerde hulpverleners in stand te houden. Zorgen voor voldoende reanimatieopleidingen en voldoende AED’s ter plaatse. En natuurlijk ook te zorgen onderhoud en tijdige vervanging.

En ja daar is helaas veel geld voor nodig. De kosten bestaan niet alleen uit onderhoudskosten maar ook dienen de apparaten, elektrodes batterijen na enkele jaren vervangen te worden om de werking ervan te blijven garanderen.
Op dit moment is er overleg met de gemeente Oss gaande om de dekking structureel financieel te steunen. Er is goede hoop dat er genoeg draagvlak binnen het gemeentebestuur zal zijn dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Helaas zal deze gemeentelijke financiële steun niet genoeg zijn om alle kosten te dekken. Daarvoor blijven we de steun nodig hebben van bedrijven en inwoners van onze mooie oud-gemeente Lith.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28775