Datum plaatsing: 22 mei 2018

Openbare vergadering Dorpsraad BerghemBerghem (Oss): Beste inwoners,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de eerstvolgende openbare vergadering van de dorpsraad Berghem in de nieuwe samenstelling.

Datum: woensdag 30 mei 2018
Tijdstip: vanaf 19.30 uur
Locatie: dorpshuis ‘De Berchplaets’ , zaal ‘De Meer’
tweede verdieping, lift aanwezig.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:
-Opening door de voorzitter
-Voorstellen nieuwe leden van de dorpsraad Berghem,
die op 23.05.2018 officieel geïnstalleerd zullen worden
door de burgemeester.
-Verkeerscentrum Berghem door projectleider Rob Boshouwers.
-Presentatie vanuit de afdeling gebiedsbeheer van de gemeente,
Moniek van Opstal.
-Presentatie van de wijkagent, Jeroen van Gils.
-Begroting 2018 en subsidieverzoeken.
-Rondvraag en mededelingen.
-Sluiting.

Mocht u willen inspreken, dan dit graag van tevoren melden bij het secretariaat van de dorpsraad: dorpsraad@berghem.nl / tel. 0626979796

Tot ziens op 30 mei.

Namens de leden van de dorpsraad Berghem,
Pieter van Houten, voorzitter.


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16148