Datum plaatsing: 05 juni 2018

Peter Kuijper en Rop van de Burgt verlaten TBLOss (Oss): Ruim 75 jaar onderwijservaring gaat het Titus Brandsmalyceum, locatie van Het Hooghuis, verlaten. Op vrijdag 15 juni neemt het TBL afscheid van Peter Kuijper en Rop van de Burgt, twee collega’s die samen ruim 75 jaar onderwijservaring hebben. Het afscheid vindt plaats vanaf 15.00 uur in de aula van school aan de Molenstraat te Oss.

Peter Kuijper is begonnen aan het TBL als leraar natuurkunde na een studie theoretische natuurkunde en milieukunde. Peter is zijn onderwijsloopbaan begonnen in Lisse (schooljaar 1985-86). Als docent stond Peter bekend om zijn geduldige, zorgvuldige manier van uitleggen. In de loop van de jaren is Peter lid geweest van de toenmalige commissie buitenlesactiviteiten, had hij zitting namens het personeel in de MR (TBL), CMR (Het Hooghuis) en GMR (Stichting Carmelcollege). Met de invoering jaren geleden van het taakbeleid werd Peter assistent taakbeleid, samen met collega Harry Nijboer en werkte hij hierbij nauw samen met conrector Frans Bruna. Na het vertrek van Frans Bruna werd Peter stafmedewerker P&O. De laatste jaren gaf Peter geen les meer naast zijn werk als stafmedewerker.

Rop van de Burgt werkt sinds ongeveer 15 jaar aan het TBL. Daarvoor was hij werkzaam aan de mavo Pius X te Ravenstein, later Het Hooghuis – locatie Ravenstein. Rop geeft aan de leerlingen van het TBL het vak geschiedenis. In zijn lessen laat Rop de leerlingen regelmatig kennis maken met hun eigen, lokale geschiedenis. Rop is op 19-jarige leeftijd begonnen met les geven aan leerlingen die maar enkele jaren jonger waren dan hij zelf. Aan de mavo en later vmbo-t in Ravenstein was Rop naast docent ook werkzaam als decaan en adjunct-directeur. Na zijn overstap naar het TBL is Rop altijd mentor geweest in de havo-onderbouw, de laatste jaren in de 3e klas. Daarnaast is Rop een paar jaar zorgspecialist geweest voor het team waar hij deel van uit maakt (havo/vwo-onderbouw) en ondersteunt hij de laatste jaren de teamleiders bij zaken die te maken hebben met leerlingopvang, absentie ed. Na 43 jaar onderwijs gaat Rop nu de school verlaten.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14343