Datum plaatsing: 31 mei 2018

CDA wil budget voor herdenkingsactiviteiten 75-jaar bevrijding


CDA wil budget voor herdenkingsactiviteiten 75-jaar bevrijding


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): In 2019 is het vijfenzeventig jaar geleden dat de 53rd Welsh Division de gemeente ’s-Hertogenbosch en haar kernen heeft bevrijd. Verschillende organisaties, zoals Heemkundekringen, zijn druk bezig met de voorbereidingen van activiteiten in het kader van dit 15e lustrum. Voor veel inwoners van de oorlogsgeneratie en nog enkele bevrijders zal dit het laatste jubileum zijn, de laatste gelegenheid om hen te bedanken voor hun daden. Er is echter bij de betrokken organisaties veel onduidelijkheid over de financiering van de activiteiten. Binnen de begroting van de gemeente zijn geen gelden gereserveerd voor de viering van dit lustrum. Om duidelijkheid te krijgen en te zorgen dat er wel middelen beschikbaar komen wordt er op initiatief van het CDA de komende raadsvergadering van 5 juni een motie ingediend. Deze motie wordt door de hele gemeenteraad ondersteund.
Olaf Thelissen hierover: “Het vieren van onze bevrijding is nog steeds actueel en moet doorgegeven worden. Zeker dit 15e lustrum. Er mag geen ruimte zijn voor onzekerheid. Daarom roepen wij het College van B&W op om middelen vrij te maken hiervoor en zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Zodat alle betrokkenen verder kunnen met het organiseren van activiteiten in het kader van de 75e viering van onze bevrijding.”


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13955