Datum plaatsing: 11 juni 2018

Geen mestfabriek op bedrijventerreinen Elzenburg en de GeerRegio (Oss): De gemeenteraad in Oss heeft op 25 januari 2018 een Nota van Uitgangspunten mestbewerking vastgesteld. Op basis daarvan is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer. Dit ontwerpbestemmingsplan houdt in dat grootschalige mestbewerking op deze bedrijventerreinen niet is toegestaan. Gemeente Oss wil daar geen mestbewerking, omdat het negatieve gevolgen kan hebben voor de woon- en werkomgeving. U kunt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken inzien en een zienswijze indienen: van donderdag 24 mei tot en met woensdag 4 juli 2018.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

politie nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.22722