Datum plaatsing: 11 juni 2018 - Laatst gewijzigd: 11-06-2018 14:39:42

Regio in startblokken voor integrale aanpak waterveiligheid Maas


Regio in startblokken voor integrale aanpak waterveiligheid Maas


Megen (Oss): Het project 'Meanderende Maas' is een aansprekend voorbeeld van een integrale manier om de waterveiligheid in het stroomgebied van de Maas te vergroten. Daarbij wordt gewerkt via drie sporen: rivierverruiming, dijkversterking en gebiedsontwikkeling. Zo'n integrale aanpak biedt kansen op waardevolle resultaten die anders niet te bereiken zijn. Dat was de boodschap die minister Van Nieuwenhuizen (IenW) vandaag meekreeg tijdens haar werkbezoek aan het project 'Meanderende Maas'.

De minister was daar op uitnodiging van dijkgraaf Lambert Verheijen (Aa en Maas) en gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu). Doel van het bezoek was om kennis uit te wisselen om tot goede besluitvorming te kunnen komen voor integrale rivierverruimingstrajecten. Het project 'Meanderende Maas' ter hoogte van Megen (nu in de verkenningsfase) kan wat de regionale stuurgroep betreft als voorbeeld dienen.

Mooi project
De minister hield aan haar bezoek een positieve indruk over: 'Meanderende Maas is een mooi project. Het draagt bij aan droge voeten n aan de economie. Bewoners en ondernemers worden vanaf het begin betrokken. Dan krijg je de beste plannen'.

Snel afspraken
De regionale bestuurders benadrukten dat de regio er klaar voor is om op korte termijn financile afspraken te maken over Meanderende Maas en volgende integrale rivierverruimingsprojecten, zowel bovenstrooms als benedenstrooms. De effecten van volgende rivierverruimingsprojecten zijn namelijk van invloed op hoe hoog de dijken moeten worden. Die vraag is urgent voor de dijktrajecten Ravenstein-Lith en Cuijk-Ravenstein.

Samenhang en samenwerking
Om de waterveiligheid langs de Maas voor iedereen te garanderen, is een samenhangende 'rivierlange' oplossing en aanpak nodig. Maatregelen die op de ne plaats worden genomen, hebben stroomopwaarts, dan wel stroomafwaarts ook gevolgen. Daarom is gedeeld eigenaarschap en solidariteit nodig. Volgens de regionale bestuurders is die instelling er. Daarom is er de drive om zorgvuldig n snel door te pakken met integrale rivierverruimingsprojecten, voor een mooi en minder kwetsbaar rivierengebied en robuust riviersysteem in de komende decennia.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28988