Datum plaatsing: 20 juni 2018

Nieuw cursus- en opleidingsaanbod voor kerkelijke vrijwilligersGeffen (Oss): Het Bisdom van ’s-Hertogenbosch maakt werk van goed geschoolde vrijwilligers die zich met geloof en deskundigheid in de parochie inzetten. Het is van groot belang dat er voor nu en de toekomst parochianen toegerust worden die naast het pastoraal team een ondersteunende en verbindende rol kunnen vervullen in hun kerk. Ook in die van de parochie De Goede Herder.

Vanaf komend studiejaar worden daarom vanuit het Sint Janscentrum in Den Bosch nieuwe opleidingen en cursussen aangeboden: een theologie-opleiding in deeltijd voor gelovige leken, een driejarige basiscursus Theologie en een éénjarige cursus Inleiding in het christelijk geloof. De vijfjarige theologie-opleiding leidt op tot onbezoldigd catechist (m/v) of diaken (m).

Voor meer informatie: www.bisdomdenbosch.nl. Informatiefolders zijn ook te verkrijgen bij pastoraal werkster Annemie Bergsma: a.bergsma@parochiedgh.nl / 0412-451215. Wie vanuit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel of Vorstenbosch een opleiding wil volgen dient hierover contact op te nemen met pastoor Frits Ouwens: f.ouwens@parochiedgh.nl / 0413-363315.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28415