Datum plaatsing: 19 juni 2018

Startbijeenkomst MIRT-Verkenning A2Regio ('s Hertogenbosch): Op donderdag 28 juni 2018 organiseren het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeente ís-Hertogenbosch en de Regio Rivierenland van 19 tot 21 uur een openbare Startbijeenkomst voor de MIRT-Verkenning A2 knooppunt Deil-ís-Hertogenbosch- knooppunt Vught. Alle betrokkenen en geÔnteresseerden zijn van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats in 1931 Congrescentrum (Brabanthallen), zaal Limousin 1, Oude Engelenseweg 1, te ís-Hertogenbosch.

De A2 tussen Deil, ís-Hertogenbosch en Vught is een belangrijk verkeersknelpunt. Zonder maatregelen zullen de problemen die het verkeer daar nu al heeft nog verder toenemen. Daarom is een samenhangend maatregelenpakket opgesteld met oplossingen voor de korte en de langere termijn. De uitwerking van de maatregelen op de A2 voor de langere termijn vindt plaats in de zgn. MIRT-Verkenning. Het MIRT is het investeringsprogramma van de Rijksoverheid voor infrastructuur.

De Startbijeenkomst heeft als doel bewoners, bedrijven en andere betrokkenen te informeren over alle ontwikkelingen rond de A2 in de komende jaren. Tijdens de bijeenkomst wordt de op 4 juni jl. door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de regiobestuurders ondertekende Startbeslissing toegelicht. Ook wordt ingegaan op de aanpak van de MIRT-verkenning, vervolgstappen en korte termijn maatregelen. Daarnaast is er gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met de projectgroep die de MIRT-verkenning gaat uitvoeren.
Onderdeel van de MIRT-verkenning is een breed opgezet en gebiedsgericht proces waarin alle belanghebbenden worden uitgenodigd om actief mee te denken in de verdere uitwerking.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13000