Datum plaatsing: 28 juni 2018

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater


Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater


Regio ('s Hertogenbosch): Waterschap Aa en Maas kondigt met ingang van vrijdag 29 juni 2018 een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater af voor het beregenen van landbouwgewassen in haar beheergebied Oost-Brabant. Het verbod geldt voor de districten Beneden Aa, Boven Aa en Raam. Het is een algeheel onttrekkingsverbod met uitzondering van drinkwater voor het vee, het blussen van branden en het onttrekken via een regelbaar drainagesysteem met aanvoer.

Het verbod geldt tot een nader te bepalen tijdstip en is van toepassing op de gebieden op bijgevoegde illustratie.

1. Beneden Aa (geheel)
2. Boven Aa, met uitzondering van de Helenavaart en Kanaal van Deurne
3. Raam, met uitzondering van de Sambeekse Uitwatering vanaf de Maas tot aan de eerste stuw 114CKW, de Raam van gemaal van Sasse tot aan stuw 108IJZ en de Hertogswetering.

Waarom een onttrekkingsverbod?
Door de warmte en het gebrek aan neerslag zakken grond- en oppervlaktewater snel. Daarom neemt het waterschap deze maatregel. Want door lage waterstanden en afvoeren kan er schade optreden aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Zodra de omstandigheden dit toelaten, worden de verboden ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend via www.aaenmaas.nl en www.officielebekendmakingen.nl.

Droog en soms ook heel nat
De afgelopen maanden waren voornamelijk droog. Al viel er afgelopen periode op plekken zoveel regen dat er sprake was van wateroverlast. Het weer wordt extremer. De klimaatverandering stelt ons voor belangrijke uitdagingen in het waterbeheer, maar ook op het gebied van gezondheid, leefbaarheid, economie en natuur. Om ons aan te passen aan deze nieuwe omstandigheden, is samenwerking essentieel. Waterschap Aa en Maas wil met zijn partners en inwoners samenwerken om die nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15452