Datum plaatsing: 10 juli 2018

CDA: In 2019 heel ’s-Hertogenbosch HartVeilig!


CDA: In 2019 heel ’s-Hertogenbosch HartVeilig!


Nuland ('s Hertogenbosch): In Nederland worden wekelijks 300 mensen getroffen door hart-falen. De prioriteit van een dekkend Automatische Externe Defibrillators (AED) netwerk is daar-om dringend noodzakelijk. De normen van de Nederlandse Hartsstichting en de Nederlandse Reanimatie Raad voor AED’s zijn: 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar met een be-reikbaarheid van 6 minuten en een cirkel van 500 meter.
Om ’s-Hertogenbosch in zijn geheel HartVeilig te laten zijn moeten er, volgens de Stichting Hart-Veilig ‘s-Hertogenbosch, 50 AED’s worden geplaatst. Tot op heden is Nuland, binnen onze ge-meente, de enige kern die voldoet aan de norm HartVeilig.
De afgelopen jaren is er in de Bossche politiek meerdere malen gesproken over het plaatsen van AED’s, zijn er vragen gesteld, moties ingediend en zijn de eerste stappen gezet. “Wat het CDA betreft zou heel de gemeente ’s-Hertogenbosch eind 2019 HartVeilig moeten zijn.” aldus Marcel Ploegmakers. Samen met fractiegenoot Freek van Genugten heeft hij hierover vragen gesteld aan het College van B&W. “Graag willen wij weten wat nu de status is van het een en ander; waar staan we nu?” In oktober 2017 werd in de gemeenteraad de motie ” Hart voor de Sport” aangenomen. De bedoeling was om tot collectieve inkoop te komen met de Bossche sportvere-nigingen en vrijwilligers op te leiden Marcel Ploegmakers: ”Het CDA wil van het College weten wat er van deze plannen terecht is gekomen.”
Waar het CDA ook voor pleit is om de jaarlijkse onderhoudskosten van het openbare AED-netwerk voor rekening van de gemeente te laten komen. Marcel Ploegmakers: “Het kan toch niet zo zijn dat er straks een dekkend netwerk is en er discussie ontstaat over de financiering van het onderhoud. Als iedere minuut telt moeten we goedwerkende systemen hebben, een systeem wat zeker niet mag falen.”
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

politiek nieuws


23 november
23 november
23 november
23 november
23 november
24 november
24 november
24 november
24 november
24 november
24 november
24 november
24 november
25 november
26 november
26 november
26 november
27 november
27 november
27 november
27 november
27 november
28 november
28 november
29 november
29 november
30 november
30 november
30 november
30 november
30 november
30 november
30 november
01 december
01 december
01 december
01 december
04 december
04 december
06 december
07 december
07 december
07 december
08 december
08 december
08 december
08 december
11 december
11 december
12 december
13 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
15 december
16 december
18 december
18 december
20 december
21 december
21 december
22 december
22 december
23 december
25 december
27 december
28 december
28 december
05 januari
11 januari
02 februari
02 februari
09 februari
15 februari
04 april
05 april

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.17032