Datum plaatsing: 10 juli 2018

CDA: In 2019 heel ’s-Hertogenbosch HartVeilig!


CDA: In 2019 heel ’s-Hertogenbosch HartVeilig!


Nuland ('s Hertogenbosch): In Nederland worden wekelijks 300 mensen getroffen door hart-falen. De prioriteit van een dekkend Automatische Externe Defibrillators (AED) netwerk is daar-om dringend noodzakelijk. De normen van de Nederlandse Hartsstichting en de Nederlandse Reanimatie Raad voor AED’s zijn: 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar met een be-reikbaarheid van 6 minuten en een cirkel van 500 meter.
Om ’s-Hertogenbosch in zijn geheel HartVeilig te laten zijn moeten er, volgens de Stichting Hart-Veilig ‘s-Hertogenbosch, 50 AED’s worden geplaatst. Tot op heden is Nuland, binnen onze ge-meente, de enige kern die voldoet aan de norm HartVeilig.
De afgelopen jaren is er in de Bossche politiek meerdere malen gesproken over het plaatsen van AED’s, zijn er vragen gesteld, moties ingediend en zijn de eerste stappen gezet. “Wat het CDA betreft zou heel de gemeente ’s-Hertogenbosch eind 2019 HartVeilig moeten zijn.” aldus Marcel Ploegmakers. Samen met fractiegenoot Freek van Genugten heeft hij hierover vragen gesteld aan het College van B&W. “Graag willen wij weten wat nu de status is van het een en ander; waar staan we nu?” In oktober 2017 werd in de gemeenteraad de motie ” Hart voor de Sport” aangenomen. De bedoeling was om tot collectieve inkoop te komen met de Bossche sportvere-nigingen en vrijwilligers op te leiden Marcel Ploegmakers: ”Het CDA wil van het College weten wat er van deze plannen terecht is gekomen.”
Waar het CDA ook voor pleit is om de jaarlijkse onderhoudskosten van het openbare AED-netwerk voor rekening van de gemeente te laten komen. Marcel Ploegmakers: “Het kan toch niet zo zijn dat er straks een dekkend netwerk is en er discussie ontstaat over de financiering van het onderhoud. Als iedere minuut telt moeten we goedwerkende systemen hebben, een systeem wat zeker niet mag falen.”
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:29 februari
29 februari
29 februari
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
02 maart
03 maart
03 maart
04 maart
04 maart
06 maart
06 maart
06 maart
06 maart
06 maart
06 maart
07 maart
07 maart
07 maart
07 maart
07 maart
07 maart
07 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
10 maart
10 maart
10 maart
10 maart
11 maart
11 maart
11 maart
11 maart
13 maart
13 maart
14 maart
14 maart
14 maart
14 maart
14 maart
15 maart
15 maart
15 maart
15 maart
15 maart
15 maart
17 maart
18 maart
18 maart
20 maart
20 maart
20 maart
20 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
29 maart
29 maart
29 maart
29 maart
29 maart
29 maart
31 maart
02 april
03 april
04 april
04 april
05 april
05 april
06 april
10 april
11 april
13 april
15 april
17 april
18 april
25 april
26 april
04 mei
07 mei
08 mei
08 mei
09 mei
10 mei
15 mei
17 mei
17 mei
26 mei
31 mei
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
14 juni
19 juni
28 augustus
18 september
16 oktober
20 november
13 december
18 december

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.18301