Datum plaatsing: 30 augustus 2018

Gemeente neemt ‘De Plek’ over's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): De huidige eigenaar van het gebouw De Plek (vroeger ‘Flik-Flak hal’) heeft de gemeente vorig jaar gevraagd het eigendom en de exploitatie over te nemen. In een raadsvoorstel vraagt het college de raad om hier mee in te stemmen. Het beheer van De Plek wordt dan ondergebracht bij Maaspoort Sports & Events van de gemeente.

De Plek is een belangrijke stedelijke voorziening voor top- en breedtesport. Flik-Flak is de hoofdgebruiker. Koning Willem 1 College, Sportmedisch Centrum en Kinderopvang Smallsteps zijn ook huurders van het pand. Daarnaast maken nog veel andere partijen gebruik van het pand. De Plek heeft een maatschappelijke functie, gericht op (top)sport, gezondheid en talentontwikkeling. Verdere samenwerking tussen gebruikers van De Plek en Maaspoort Sports & Events levert voordelen op.

In het voorstel van het college aan de raad krijgt de hoofdgebruiker Flik-Flak voor drie jaar een subsidie. Flik-Flak heeft een sportaanbod met een stedelijke en zelfs regionale aantrekkingskracht. Zij verzorgt een breed lesprogramma met gymnastiek en dans als basissport. Flik-Flak telt ruim 1.500 sporters (veelal jeugd).

Flik-Flak zag de afgelopen jaren vooral haar inkomsten uit projectsubsidies teruglopen. Zij krijgt haar exploitatie niet meer sluitend. De komende jaren kijken gemeente en Flik-Flak samen of verbetering van de exploitatie haalbaar is. In 2021 vindt afweging voor de langere termijn plaats.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


14 oktober
15 oktober
16 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
24 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
01 november
02 november
02 november
02 november
03 november
03 november
03 november
03 november
06 november
09 november
09 november
13 november
13 november
14 november
15 november
16 november
20 november
29 november
30 november
06 december
07 december
14 december
14 december
28 december

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14914