Datum plaatsing: 30 augustus 2018

Gemeente neemt ‘De Plek’ over's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): De huidige eigenaar van het gebouw De Plek (vroeger ‘Flik-Flak hal’) heeft de gemeente vorig jaar gevraagd het eigendom en de exploitatie over te nemen. In een raadsvoorstel vraagt het college de raad om hier mee in te stemmen. Het beheer van De Plek wordt dan ondergebracht bij Maaspoort Sports & Events van de gemeente.

De Plek is een belangrijke stedelijke voorziening voor top- en breedtesport. Flik-Flak is de hoofdgebruiker. Koning Willem 1 College, Sportmedisch Centrum en Kinderopvang Smallsteps zijn ook huurders van het pand. Daarnaast maken nog veel andere partijen gebruik van het pand. De Plek heeft een maatschappelijke functie, gericht op (top)sport, gezondheid en talentontwikkeling. Verdere samenwerking tussen gebruikers van De Plek en Maaspoort Sports & Events levert voordelen op.

In het voorstel van het college aan de raad krijgt de hoofdgebruiker Flik-Flak voor drie jaar een subsidie. Flik-Flak heeft een sportaanbod met een stedelijke en zelfs regionale aantrekkingskracht. Zij verzorgt een breed lesprogramma met gymnastiek en dans als basissport. Flik-Flak telt ruim 1.500 sporters (veelal jeugd).

Flik-Flak zag de afgelopen jaren vooral haar inkomsten uit projectsubsidies teruglopen. Zij krijgt haar exploitatie niet meer sluitend. De komende jaren kijken gemeente en Flik-Flak samen of verbetering van de exploitatie haalbaar is. In 2021 vindt afweging voor de langere termijn plaats.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12629