Datum plaatsing: 06 september 2018

Plan voor nieuwe Iemhof stap dichter bij uitvoering


Plan voor nieuwe Iemhof stap dichter bij uitvoering


Oss (Oss): Donderdag 6 september 2018 tekenden BrabantWonen, Stichting Wijkcentrum Ruwaard en ge-meente Oss de intentieovereenkomst voor de nieuwe Iemhof. In die overeenkomst staan de uit-gangspunten voor grondoverdracht, de bouw, planning, huur en beheer van het nieuwe ontmoe-tingscentrum in de Ruwaard. Met de ondertekening is het plan een stap dichter bij de uitvoering.

Wat staat er in de overeenkomst?
BrabantWonen realiseert de nieuwe Iemhof door de begane grond van Sterrebos te verbouwen en uit te breiden. De Stichting Wijkcentrum Ruwaard richt het ontmoetingscentrum in, rekening hou-dend met de eisen van de gebruikers. De gemeente Oss huurt het ontmoetingscentrum van Bra-bantWonen. De nieuwe Iemhof is straks een duurzaam gebouw dat voor langere tijd op een be-taalbare manier te gebruiken en beheren is.

Waarom een nieuw wijkcentrum voor de Ruwaard?
Het huidige Wijkcentrum Dín Iemhof is ruim een halve eeuw oud. Het gebouw is verouderd; de wijk Ruwaard is toe aan een nieuwe ontmoetingsplek voor de ruim 14.000 wijkbewoners. Dat vin-den gemeente, BrabantWonen en de gebruikers van Dín Iemhof belangrijk. De nieuwe Iemhof is straks gekoppeld aan Sterrebos. Bewoners van Sterrebos en wijkbewoners maken straks gebruik van het ontmoetingscentrum. Dat kan bijvoorbeeld met een eigen clubje, iedere week of maand. Om te biljarten, knutselen of te ontspannen met yoga. Maar ook als inloop, spontaan, zonder af-spraak of eigen groep. Voor een kop koffie en een praatje. Zoals in het Huis van de Wijk, dat straks verhuist van de Coornhertstraat naar het nieuwe wijkcentrum. Al deze activiteiten passen in het nieuwe plan.

Wat ging er aan vooraf?
In 2017 is het eerste plan voor de nieuwe Iemhof gepresenteerd. Helaas was dit plan te duur. Daarom is er opnieuw met gebruikers gepraat en getekend. Dat leverde in april 2018 een plan op waar iedereen enthousiast over is. Dat is minder duur, maar past nog steeds niet in het budget van de gemeente Oss. De gemeenteraad neemt op donderdag 20 september een besluit over extra budget voor de nieuwe Iemhof. Ook moet de Raad van Commissarissen van BrabantWonen de investering voor het plan nog goedkeuren.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29677