Datum plaatsing: 06 oktober 2018

Loge Het Elfde Licht biedt zelfstandig zoekende vrouwen ruimte voor zelfontplooiing


Loge Het Elfde Licht biedt zelfstandig zoekende vrouwen ruimte voor zelfontplooiing


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Loge Het Elfde Licht viert dit jaar haar 20-jarig jubileum. Maar weet u wat Weefsters zijn? Hoe gebruiken de leden ‘het weefster-zijn’ buiten de Logedeuren en in hun dagelijks leven? De Weefsterorde is in de samenleving nog niet echt als vrouwenvereniging verankerd, ondanks dat ze al 70 jaar bestaan. Daarom willen de Weefsters u graag meer vertellen over hun overkoepelende Orde en hun eigen loge. Zij willen graag openheid geven over hun activiteiten. Op zaterdag 13 oktober opent zij haar deuren voor geïnteresseerde vrouwen. Een unieke kans om de vereniging beter te leren kennen en antwoord te krijgen op eventuele vragen die u heeft. Wees welkom tussen 13.00 uur en 16.00 uur in wijkgebouw De Slinger, Jan Schöfferlaan 3, 5212 RE Den Bosch.

De overkoepelende Orde van Weefsters kent verschillende tradities, maar het is een moderne en zelfstandige vereniging. Verspreid door Nederland zijn er totaal 18 loges actief, waaronder Loge Het Elfde Licht. De overkoepelende Orde Feminia Textura is in 1947 opgericht met behulp van Vrijmetselaren. Het gedachtegoed en de werkwijze van de verenigingen liggen dicht bij elkaar. De Weefsters werken in hun loges echter met eigen rituelen en ritualen en gebruiken eigen symboliek: de Weefsymboliek. De te spinnen, persoonlijke levensdraad dient ingeweven te worden in het grote ontwerp des levens. Het gaat om geestelijke verdieping waardoor men zichzelf beter leert kennen: ‘Verbeter de wereld; begin bij jezelf’, zou als adagium kunnen gelden.

De Weefsters erkennen hoge waarde aan de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten. Ter inspiratie worden tijdens bijeenkomsten korte lezingen gehouden, waarna een gedachtewisseling volgt. Met politieke- of geloofszaken gaan ze voorzichtig om ter voorkoming van twistgesprekken wat niet betekent dat maatschappelijke onderwerpen taboe zijn. Zieltjes winnen voor standpunten is niet de bedoeling: meningen worden respectvol naast elkaar gelegd en niet tegenover elkaar gesteld. De Weefsters hebben hun bijeenkomsten in Den Bosch en in Eindhoven. Zelfstandig zoekende vrouwen kunnen hier lid van worden en werken aan zelfontplooiing. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de open dag!

Informatie:
Meer algemene informatie: www.ordevanweefsters.nl of mail: hetelfdelicht@ordevanweefsters.nlUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30101