Datum plaatsing: 06 oktober 2018

Volle bak in Vinkel voor alcohol en jeugd-avond


Volle bak in Vinkel voor alcohol en jeugd-avond


Vinkel ('s Hertogenbosch): Het was een drukte van belang in gemeenschapshuis ’t Zijl in Vinkel. Daar kwamen ouders en belanghebbende bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over de gevolgen van alcohol op het puberbrein. De organisatie en presentatie van de avond was in handen van huisarts Jos vd Sande, welke eenieder met een zichtbaar elan door de avond loodste. Naast kinderarts Slabbers uit Bernhoven en Charles Dorpmans van Novadic-kentron was carla Schoot van de GGD Hart voor Brabant aanwezig , zij vertelt “de sfeer was goed, wij zijn vaker op zulke avonden waarbij mensenhet dan lastig blijken te vinden zich over dit onderwerp uit te laten, dat was hier zeker niet het geval. Er werd prima met elkaar gediscusieerd. Het blijkt een onderwerp wat iedere ouder op zijn eigen manier aanvliegt, mooi dat er ruimte was om hierover uit te wisselen”.

Als eerste nam Dr. Slabbers de zaal mee in een levendig betoog vol met ervaringen uit zijn dagelijkse praktijk op de spoedeisende hulp. Duidelijk werd dat juist door het niet volgroeid zijn van de hersenen, jongeren veel gevoeliger zijn voor de effecten van alcohol. Remmingen vallen weg en het geheugen en de motoriek worden aangetast. Naast de hersenschade ontstaat hierdoor ook nog een riskante combinatie; te denken valt aan agressie en geweld, verkeersongelukken en onveilig sexueel gedrag. Reden genoeg om hiermee echt tot 18 te wachten.
Maar hoe doe je dat als ouder? Daar bleken in Vinkel diverse ideeen over te bestaan. Carla Schoot van de GGD vat samen “we zijn als ouders van pubers geneigd om te denken dat we geen invloed meer hebben, maar niets is minder waar. Uit onderzoek blijkt dat we dat wel degelijk hebben. Natuurlijk is het hierbij belangrijk dat je in gesprek blijft met je kind, duidelijk bent, regels stelt en zoveel als mogelijk het goede voorbeeld geeft. Je krijgt echt geen slechtere relatie met je kind als je regels stelt en laat weten hoe je er als ouder over denkt. Belangrijk is wel om hier al op tijd mee te beginnen en niet pas op het moment dat het zich voordoet. Ook het gezamenlijk optrekken met andere ouders hierin is van groot belang, spreek een keer af met de ouders van de vriendengroep/ het elftal en maak met elkaar afspraken wat je wel en niet goed vindt.” Dat dit juist moeilijk is door ieders eigen idee en opvatting over alcohol kwam ook op de avond naar voren. Schoot: “we denken vaak terug aan onze eigen jeugd, toen dronken we toch ook en zo heel slecht is dat niet afgelopen…..?! Maar we weten nu zoveel meer, in de loop van de jaren is er meer bekend geworden over de risico’s en schadelijke effecten van alcoholgebruik. Uitstel van drinken is zeer belangrijk. Het zal de hersenontwikkeling ten goede komen en risico’s verminderen. Alcohol is een bedreiging voor een gezonde ontwikkeling van puberhersenen. Die kennis kunnen we niet meer naast ons neerleggen”.
Tot slot bleek nog dat we als ouders veel te goed van vertrouwen zijn in onze jeugd. Waar ouders denken dat 24% van de jongeren weleens drinkt blijkt dit door de jongeren op 44% aangegeven te zijn. En ook de hoeveelheden worden door ouders flink onderschat. Reden genoeg om dus om ook te zorgen dat de jongeren in Vinkel goed weten wat de risico’s zijn. Hier werden na afloop van de avond dan ook al direct plannen gesmeed tussen jongerenwerker Jurgen Cools en ouders uit Vinkel. “fFijn puberbrein” is zondermeer een avond waar nog lang over zal worden nagepraat!

Foto Henk van Esch
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws


20 februari
20 februari
20 februari
21 februari
21 februari
21 februari
21 februari
21 februari
21 februari
22 februari
23 februari
23 februari
27 februari
27 februari
27 februari
28 februari
28 februari
29 februari
29 februari
29 februari
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
02 maart
03 maart
06 maart
06 maart
06 maart
06 maart
07 maart
07 maart
07 maart
07 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
10 maart
10 maart
10 maart
10 maart
11 maart
11 maart
11 maart
11 maart
13 maart
13 maart
14 maart
14 maart
14 maart
15 maart
15 maart
15 maart
17 maart
18 maart
18 maart
20 maart
20 maart
20 maart
20 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
24 maart
25 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
29 maart
29 maart
31 maart
02 april
04 april
04 april
05 april
05 april
06 april
10 april
13 april
15 april
17 april
25 april
04 mei
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
15 mei
17 mei
26 mei
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
19 juni
28 augustus
18 september
16 oktober
20 november
13 december
18 december

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29070