Datum plaatsing: 09 oktober 2018

Geestkracht ontvangen? Meld je aan voor het Vormsel in Nuland!



Nuland ('s Hertogenbosch): Het Vormsel is in de Rooms Katholieke kerk het sacrament van de Heilige Geest. Het bekrachtigt het doopsel en je krijgt deel aan Jezus’ boodschap van geloof, hoop en liefde. Geloof dat een betere wereld mogelijk is. De hoop dat die wereld ooit kan worden bereikt. En de liefde die ervoor zorgt dat je dit ideaal kan blijven vasthouden. Deze drie goddelijke deugden vormen de drijvende kracht van een leven in het voetspoor van Jezus Christus die wereldwijd hét voorbeeld is van ruim twee miljard mensen.

Ieder mens heeft de behoefte om op een kruispunt in het leven stil te staan, terug te blikken op de levensweg die is afgelegd en vooruit te blikken naar nieuwe perspectieven die voor hem liggen. Aan het einde van de basisschool is de overgang van kinderjaren naar pubertijd zo’n moment om geestkracht te vragen om een goede weg door het leven te vinden. Geestkracht om te doen wat Jezus deed, zijn manier van omgaan met mensen en met God als voorbeeld hoe je je leven vormgeeft.

Wie in de parochie De Goede Herder in Nuland woont en op elf- en twaalfjarige leeftijd zijn doop wil bevestigen en kracht wil ontvangen om in het volwassenleven onze wereld een beetje mooier te maken, is van harte uitgenodigd voor de informatieavond over het Vormsel op dinsdag 23 oktober om 19.00 uur in de parochiezaal van de Johannes’ Onthoofdingskerk, Kerkstraat 30. De viering van het Vormsel is gepland op zondag 7 april 2019 om 10.00 uur. Voor vragen: (073) 5321215 of a.bergsma@parochiedgh.nl



Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.31574