Datum plaatsing: 23 oktober 2018

Provincie maakt blokkade mestfabriek Oss ongedaan


Provincie maakt blokkade mestfabriek Oss ongedaan


Regio (Oss): Het provinciebestuur heeft de aanpassingen van de gemeente Oss aan het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Elzenburg-De Geer ongedaan gemaakt. Daarmee vervalt het verbod op mestbewerking op dit bedrijventerrein.

Voor het provinciaal mestbeleid is er meer ruimte nodig voor mestbewerking op geschikte locaties. Geschikte locaties zijn - volgens de provincie - veehouderijbedrijven die hun eigen ter plaatse geproduceerde mest bewerken en bedrijventerreinen met de juiste milieucategorie voor grootschalige mestbewerking. Het bedrijventerrein Elzenburg-De Geer is wat betreft de milieucategorie en de ontsluiting voor weg- en watertransport geschikt voor mestbewerking. De gemeente wilde de komst van een mestbewerkingsinstallatie verhinderen en paste daarom het bestemmingplan van het bedrijventerrein aan. De provincie heeft de wijziging van het bestemmingsplan nu teruggedraaid via een zogenaamde reactieve aanwijzing.

De reactieve aanwijzing staat wat de provincie betreft los van de vergunningsaanvraag van OOC BV voor een mestverwerkingsinstallatie op het bedrijventerrein. Ook zonder die aanvraag zou het provinciebestuur de provinciale belangen van het mestbeleid geborgd hebben met een reactieve aanwijzing.

De beoordeling van de vergunningsaanvraag van OOC BV start wanneer de initiatiefnemer een aanvraag heeft ingediend die aan alle vereisten voldoet. Dat is nog niet het geval.

Belanghebbenden kunnen desgewenst beroep instellen tegen de reactieve aanwijzing en een verzoek indienen bij de Raad van State voor een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening heeft een tijdelijk schorsende werking op de reactieve aanwijzing.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:25 januari
25 januari
25 januari
25 januari
25 januari
26 januari
26 januari
26 januari
27 januari
27 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
31 januari
31 januari
31 januari
01 februari
01 februari
01 februari
01 februari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
05 februari
06 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
08 februari
08 februari
08 februari
08 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
10 februari
13 februari
14 februari
14 februari
14 februari
14 februari
15 februari
15 februari
15 februari
15 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
19 februari
19 februari
22 februari
03 maart
07 maart
08 maart
10 maart
15 maart
18 maart
21 maart
22 maart
27 maart
28 maart
29 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
26 mei
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
28 augustus

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15573