Datum plaatsing: 23 december 2018

Rechters geven Lithse fanfare gelijkLith (Oss): Subsidie moet worden rechtgetrokken

De subsidie voor de Lithse fanfare moet hetzelfde zijn als die voor de andere muziekverenigingen in de gemeente Oss. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Die gelijke subsidie moet dan gelden voor 2018 en de afgelopen jaren tot aan 2011. Daarmee stelt de meervoudige kamer van de rechtbank Oost-Brabant de Lithse muziekvereniging op alle punten in het gelijk.

De Lithse fanfare heeft een langlopend geschil met de gemeente Oss over de hoogte van de subsidie. In principe krijgt de vereniging sinds de samenvoeging van Lith en Oss de helft minder dan andere muziekverenigingen in de nieuwe gemeente. Hiertegen heeft de fanfare al meerdere keren bezwaar gemaakt bij de gemeente Oss, maar zonder resultaat. Daarom heeft Fanfare Lith nu voor de gang naar de rechter gekozen.

Gegrond

Veel eerder dan verwacht heeft de meervoudige kamer van de rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan. De drie rechters verklaren het beroep van de Lithse muziekvereniging gegrond. Het subsidiebedrag is daardoor voor 2018 gelijkgesteld aan dat van de andere muziekverenigingen. Voor de jaren daarvoor moet het gemeentebestuur van Oss een zelfde berekening maken.

In principe kan het college van B&W nog in beroep gaan tegen dit vonnis. Dit zou dan binnen zes weken na het vonnis dienen te gebeuren. Dit beroep zou dan dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27772