Datum plaatsing: 18 januari 2019

Metd e Elf Rotten op excursie naar Museum Jan Cunen


Metd e Elf Rotten op excursie naar Museum Jan Cunen


Heesch (Bernheze): Op zaterdag 19 januari organiseert Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ een excursie naar Oss, waar een bezoek wordt gebracht aan het Museum Jan Cunen.

De deelnemers worden tussen 12.45 en 13.00 uur verwacht bij De Heemschuur, Schoonstraat 35 in Heesch. Vandaar vertrekken zij per auto naar Oss. Bij het gemeentehuis in de Raadhuislaan is er voldoende parkeergelegenheid. Het bezoek start om 13.30 uur. In het museum maken de deelnemers kennis met de tentoonstelling ‘Bagger'. Het begin van de Nederlandse geschiedenis.’ Daarnaast kan het originele Vorstengrafzwaard bewonderd worden. Het is speciaal deze maand naar Oss gekomen vanuit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Bagger! Het begin van de Nederlandse geschiedenis
In de expositie ‘Bagger! Het begin van de Nederlandse geschiedenis’ staat de archeologische vindplaats Kessel (Lithse Ham) in de gemeente Oss centraal. Kessel ligt aan de Maas en vormt samen met de nabijgelegen vindplaats Over de Maas (Moordhuizen) de grootste archeologische vindplaats van Nederland. Bij baggerwerkzaamheden zijn en worden hier enorme hoeveelheid archeologisch materiaal naar boven gehaald waaronder zwaarden, schilden en helmen, bijlen, sieraden, gordelhaken, ketels, munten, aardewerk, dierlijk botmateriaal en menselijke skeletresten met duidelijke sporen van geweld. Daarnaast zijn tientallen tuf- en kalkstenen bouwfragmenten gevonden. Veel van de vondsten stammen uit de (late) ijzertijd en Romeinse tijd (50 v. Chr. – 450 na Chr.).

In de tentoonstelling Bagger! worden de verschillende verhalen verteld die bij de vondsten horen. Daarnaast worden de vondsten verbonden met de vroegste historische bronnen over onze streken. Daaruit rijst een opmerkelijk beeld: een grindgat aan de Maas lijkt in meerdere opzichten het begin te vormen van de geschreven geschiedenis van Nederland in het algemeen en Brabant in het bijzonder.

Het Vorstengrafzwaard
Voor slechts twee weken zijn het originele Vorstengrafzwaard en de daarbij horende situla weer terug in Oss! Dat heeft alles te maken met de onthulling van de nieuwe rotonde naast Museum Jan Cunen, met daarop een metershoge replica van het rondgebogen ruiterzwaard en de emmer waarin het is gevonden. Zwaard en situla behoren tot de opvallendste en meest waardevolle stukken uit het Vorstengraf van Oss, de grootste grafheuvel van Nederland die in 1933 werd ontdekt. Sindsdien worden deze bijzondere objecten uit de ijzertijd bewaard in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Nu zijn ze weer even ‘thuis’ en tonen ze ons het internationale belang van het Osse archeologische erfgoed. In 1933 werd in Oss (bij het huidige knooppunt Paalgraven) een stuk heide ontgonnen voor de aanleg van een woonwagenkamp. In een lage heuvel troffen arbeiders een in elkaar gedeukte bronzen wijnemmer aan. Gelukkig was stadsarchivaris Jan Cunen snel ter plekke en kon de ontginning tijdelijk worden gestopt. Zo kon de toenmalige conservator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, de heer Bursch, een kort onderzoek instellen. De situla werd overgebracht naar Leiden en daar op de voor die tijd beste wijze gerestaureerd.

Tijdens de restauratie bleek dat het wijnvat als urn was gebruikt: er zaten botresten van een gecremeerd persoon in. Maar ook een rondgebogen zwaard, hout, resten van kleding en allerlei roestklompen. In de roestklompen konden metalen ringen, messen, paardenbitten en een slijpsteen herkend worden. De meest opvallende vondst was het rijk bewerkte ruiterzwaard, afkomstig uit Zuid-Duitsland of Oostenrijk. Gemaakt van ijzer met een houten greep die ingelegd was met goud. Het zwaard was ritueel gebogen, zodat het in de urn paste.

Deelname
Wie graag wil deelnemen aan de excursie, wordt verzocht zich per mail of telefonisch op te geven bij: Riky de Jong (rikydjong@home.nl of 0412-646380) of Hans Pennings (secretariaat@de-elf-rotten.nl of 06-10463762).

Opgave gaarne vooraf in verband met het regelen van het vervoer. De entreeprijs van het Museum Jan Cunen is € 9,50 voor volwassenen (inwoners Oss € 8,00). CJP-houders en Museumkaarthouders hebben gratis entree. Het museum heeft een café en een winkelshop.

Het adres van het Museum Jan Cunen is: Molenstraat 65, 5341 GC Oss, 0412-798 000, website: www.museumjancunen.nl

Meer informatie over de heemkundekring: www.de-elf-rotten.nl e-mail: secretariaat@de-elf-rotten.nlUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28440