Datum plaatsing: 07 maart 2019

Waterbeheer van de toekomst


Waterbeheer van de toekomst


Regio (Boxtel): Waterschap De Dommel is er om te zorgen dat onze inwoners en bedrijven ‘droge voeten’ houden. Het waterschap voert tal van maatregelen uit om wateroverlast binnen de bebouwde kom te voorkomen. Aan de ene kant weten we waar nu al wateroverlast kan optreden maar we maken ook steeds meer gebruik van computermodellen om wateroverlast te voorspellen. Door de klimaatveranderingen neemt de kans op meer extreme buien toe en daar moeten we ons op voorbereiden.

Tijdelijk parkeren van water en waterkeringen
Een van de oplossingen is het inrichten van gebieden waar het waterschap het teveel aan water tijdelijk kan ‘parkeren’. Dit noemen we waterbergingsgebieden. Een waterberging zorgt bij langere tijd van veel regen voor minder wateroverlast. In 1995 stond het Bossche Broek vol water, de A2 liep onder en het scheelde niet veel of ook Den Bosch was ondergelopen. Het Bossche Broek is naast natuurgebied ook een waterbergingsgebied. Een andere aanpassing tegen het hoge water is het aanleggen van waterkeringen om laaggelegen gebieden binnen de bebouwde kom te beschermen tegen hoog water.

Natuurlijke oplossingen
Beken stromen door de laaggelegen gebieden in de Dommelvallei. Door in deze gebieden de beken weer te laten meanderen, breder te maken en de oevers af te vlakken, zorgen we voor meer ruimte voor water én herstellen we de unieke natuur en landschap in de Dommelvallei.

Hoe maak je je omgeving klimaatbestendig?
Gemeentes en waterschappen en haar inwoners hebben een belangrijke rol in het klimaatbestendig maken van hun stad of dorp. Meer openbaar groen, meer parken, tegels eruit waar het kan en ‘groene daken’ zijn mooie voorbeelden van initiatieven om de stad meer klimaatproof te maken. Waterschap De Dommel heeft voor de komende twee jaar extra geld beschikbaar gesteld om de omgeving klimaat bestendig te maken.

Groen schoolplein
De Dommel steunt het initiatief ‘groene schoolpleinen van de toekomst’. Groene schoolpleinen zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, en maken de leefomgeving klimaatbestendiger. We hopen dat in 2020 minstens een kwart van alle schoolpleinen in Noord- Brabant een groene oase is om in te spelen, van de natuur te genieten en bijdraagt aan het vasthouden van water in natte periodes.

We mogen weer stemmen!
Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Er spelen verschillende belangen op gebied van bijvoorbeeld natuur, landbouw, recreatie en veiligheid. Er valt wat te kiezen, u stemt toch ook? Stemhulp
dommel.mijnstem.nl kan u helpen om een goede keuze te maken. Meer informatie over de waterschapsverkiezingen vindt u op www.dommel.nl/verkiezingen

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12890