Datum plaatsing: 08 april 2019

Drie partijen in gesprek over nieuwe coalitie waterschap Aa en MaasRegio ('s Hertogenbosch): Informateur Jan Kerkhof is na de waterschapsverkiezingen van 20 maart op verzoek van de grootste partij Water Natuurlijk, in gesprek gegaan met alle partijen en de geborgde zetels om te komen tot een nieuwe coalitie. Op zijn advies praten nu drie partijen, Water Natuurlijk, CDA en geborgde zetels, hierover verder.

Constructieve gesprekken
In twee gespreksronden gaven alle fracties (Water Natuurlijk, CDA, VVD, PvdA, de Algemene Waterschapspartij, 50PLUS en Ouderen Appčl met samen 23 zetels en de fractie geborgde (7) zetels (vertegenwoordigers namens bedrijven, agrariërs en overig ongebouwd en natuurterreinen) aan voortvarend tot een breed gedragen coalitie en een bestuursakkoord op hoofdlijnen te willen komen. Alle partijen hebben een lijst van tien punten aangeleverd voor het bestuursakkoord. In bilaterale gesprekken heeft de formateur daarna elke fractie gevraagd welke coalitie het meest voor de hand ligt, uit hoeveel personen het Dagelijks Bestuur moet bestaan, of partijen bereid zijn hierin zitting te nemen en onder welke voorwaarden.

Op basis van alle gesprekken heeft de informateur geadviseerd nu eerst met drie partijen, Water Natuurlijk, CDA en geborgde zetels, verder te praten over een mogelijke coalitie. Deze drie kunnen in een latere fase alsnog een of meer partijen uitnodigen om aan te sluiten. Voor deze vervolgfase is Jan Kerkhof op voordracht van Water Natuurlijk aangewezen als technisch voorzitter/formateur.

Snel akkoord
Het onderhandelingsproces is er op gericht om snel tot een bestuursakkoord te komen. Het bestuursakkoord vormt de uitgangspunten van het beleid voor de komende vier jaar. Uitkomst van de coalitieonderhandelingen is onder andere de voordracht van de leden van het Dagelijks Bestuur. Over de benoeming van het nieuwe Dagelijks Bestuur beslist het Algemeen Bestuur.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

politiek nieuws


14 oktober
15 oktober
16 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
27 oktober
28 oktober
01 november
02 november
02 november
02 november
03 november
03 november
03 november
03 november
06 november
09 november
09 november
13 november
13 november
14 november
15 november
16 november
20 november
29 november
30 november
06 december
14 december
14 december
28 december

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15062