Datum plaatsing: 08 april 2019

Drie partijen in gesprek over nieuwe coalitie waterschap Aa en MaasRegio ('s Hertogenbosch): Informateur Jan Kerkhof is na de waterschapsverkiezingen van 20 maart op verzoek van de grootste partij Water Natuurlijk, in gesprek gegaan met alle partijen en de geborgde zetels om te komen tot een nieuwe coalitie. Op zijn advies praten nu drie partijen, Water Natuurlijk, CDA en geborgde zetels, hierover verder.

Constructieve gesprekken
In twee gespreksronden gaven alle fracties (Water Natuurlijk, CDA, VVD, PvdA, de Algemene Waterschapspartij, 50PLUS en Ouderen Appèl met samen 23 zetels en de fractie geborgde (7) zetels (vertegenwoordigers namens bedrijven, agrariërs en overig ongebouwd en natuurterreinen) aan voortvarend tot een breed gedragen coalitie en een bestuursakkoord op hoofdlijnen te willen komen. Alle partijen hebben een lijst van tien punten aangeleverd voor het bestuursakkoord. In bilaterale gesprekken heeft de formateur daarna elke fractie gevraagd welke coalitie het meest voor de hand ligt, uit hoeveel personen het Dagelijks Bestuur moet bestaan, of partijen bereid zijn hierin zitting te nemen en onder welke voorwaarden.

Op basis van alle gesprekken heeft de informateur geadviseerd nu eerst met drie partijen, Water Natuurlijk, CDA en geborgde zetels, verder te praten over een mogelijke coalitie. Deze drie kunnen in een latere fase alsnog een of meer partijen uitnodigen om aan te sluiten. Voor deze vervolgfase is Jan Kerkhof op voordracht van Water Natuurlijk aangewezen als technisch voorzitter/formateur.

Snel akkoord
Het onderhandelingsproces is er op gericht om snel tot een bestuursakkoord te komen. Het bestuursakkoord vormt de uitgangspunten van het beleid voor de komende vier jaar. Uitkomst van de coalitieonderhandelingen is onder andere de voordracht van de leden van het Dagelijks Bestuur. Over de benoeming van het nieuwe Dagelijks Bestuur beslist het Algemeen Bestuur.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

politiek nieuws


13 december
13 december
13 december
13 december
13 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
16 december
16 december
17 december
17 december
17 december
18 december
18 december
18 december
18 december
18 december
19 december
19 december
20 december
20 december
20 december
20 december
20 december
20 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
22 december
22 december
22 december
22 december
22 december
22 december
23 december
23 december
25 december
26 december
26 december
26 december
27 december
27 december
27 december
27 december
28 december
28 december
28 december
29 december
29 december
29 december
30 december
30 december
03 januari
04 januari
04 januari
05 januari
05 januari
10 januari
11 januari
11 januari
12 januari
18 januari
25 januari
28 januari
31 januari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
09 februari
14 februari
15 februari
15 februari
15 februari
16 februari
21 februari
22 februari
23 februari
03 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
14 juni
28 augustus

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14490