Datum plaatsing: 26 april 2019 - Laatst gewijzigd: 28-04-2019 21:13:45

Lintjesregen gemeente Bernheze 2019


Lintjesregen gemeente Bernheze 2019


Heesch (Bernheze): Vrijdag 26 april vond de jaarlijkse lintjesregen plaats. 14 Inwoners van de gemeente Bernheze zijn benoemd tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman overhandigde de Koninklijke onderscheidingen.

Mevrouw A.M. (Jeanne) van den Akker-van der Pas uit Heesch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1992 tot 1998 deed zij secretariaatswerkzaamheden voor diverse werkgroepen van parochie Sint Petrus. Vanaf 2003 zet zij zich in voor fanfare Aurora. Zo was zij tot 2011 secretaris. Ook is decoranda administratief medewerker en vrijwilliger van de Vriendenkring Fanfare Aurora, opgericht in door een groep mensen die de muziek in het algemeen en Fanfare Aurora in het bijzonder een warm hart toedragen. Ten slotte is mevrouw Van den Akker vanaf 2012 secretaris bij het Maaslands Senioren Orkest.

Mevrouw L. (Liesbeth) Dalderop-Kool uit Heesch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Begin jaren '80 was zij actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco cq, Deebeetje-jeugdkampen. Ook zet zij zich volop in bij de Titus Brandsmaparochie in Oss, onder andere als organist. 13 Jaar was zij op vrijwillige basis bij de openbare basisschool Delta in Heesch betrokken als vakdocent Levensbeschouwing. Vanaf 2007 is mevrouw Dalderop actief bij Vluchtelingenwerk Bernheze in de rol van taalcoach, maatschappelijk begeleidster, coördinator taalcoaches en organisator van tal van activiteiten. Ook is zij actief voor de cluster cliëntenraad bij Cello, de Binckhorst in Rosmalen.

De heer J.N.M. (Jan) van Eerd uit Heesch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was mede initiatiefnemer, kartrekker en secretaris van studieclub De Donk in Loosbroek. Als medeoprichter en met zijn specifieke kennis op het gebied van pluimvee heeft hij vele collega-boeren kunnen stimuleren en enthousiasmeren. Ook was decorandus bestuurslid van LTO/ NOP Nederland en redactielid, secretaris/ penningmeester van vakblad BRAVO (de vereniging van Brabantse Opfokkers en Vermeerderaars. Vanaf 2011 rijdt de heer Van Eerd een dagdeel per week de buurtbus van Rosmalen naar Uden. Ook is hij actief voor de Parochie Heilige Augustinus in Loosbroek. Vanaf 2015 is hij vrijwilliger bij KBO Begeleid Fietsen.

De heer W.J.M. (Willy) van Gaal uit Heesch wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voor zijn langdurige verdiensten in de motorsport. Hij was 25 jaar voorzitter van de motorclub in Schaijk MAC st. Christoffel. Ook was hij voorzitter bij de organisatie van wedstrijden zijspan Reek/Schaijk, waaronder een Grandprix in 1985. Onder zijn leiding is in 1996 MSV Landerd opgericht, met als doel de 4 verenigingen uit de dorpen Schaijk, Reek en Zeeland meer te laten samenwerken. Vanaf 1990 is de heer Van Gaal vrijwilliger bij de Motorsport Organisatie Nederland (MON). Hij heeft een grote rol gespeeld bij het op de kaart zetten van MON en het behouden van de motorcross in zijn algemeen in het zuiden van het land. Van 1996 tot 2005 vervulde hij de functie van hoofdbestuurslid. Daarna nam hij zitting in de Raad van Advies. Tot maart 2018 was decorandus bestuurder van de Stichting Regionaal circuit Nieuw Zevenbergen (New Sevenhills).

De heer L.J.H.M. (Lucian) van Heumen en mevrouw I.H.J. (Ingeborg) van Heumen-van de Mond uit Heesch zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor de jarenlange mantelzorg voor hun dochter. Op zoek naar een veilige woonplek voor hun dochter, hebben de heer en mevrouw Van Heumen deze een paar jaar geleden zelf gecreëerd door de realisatie van de kleinschalige zorginstelling SlowCare Elzeneindhuis in Oss, een woonvoorziening voor 24 (ernstig) meervoudige gehandicapte mensen.

Mevrouw P.C.M. (Nellie) Minten-van Lier uit Heesch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1982 zet mevrouw Minten zich in voor de geloofsgemeenschap van Parochie De Goede Herder in Heesch. Zij was betrokken bij de voorbereiding op de Doop en het Vormsel en heeft jarenlang nieuwe bewoners welkom geheten. Vanaf de oprichting van het gastteam heeft zij daar deel van uit gemaakt tot en met 2017. Naast haar werk bij de kerk heeft mevrouw Minten zich op andere manieren belangeloos ingezet voor de samenleving en de medemens. Jaren heeft zij mantelzorg verleend aan diverse familieleden.

De heer A.H.J. (Adri) School uit Heesch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer School heeft een eigen melkveebedrijf en is vanaf 1992 bestuurlijk actief binnen de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, voorheen NCB). Hij was nauw betrokken bij de oprichting van ZLTO Bernheze op 1 januari 1999 en bekleedde de functie van vicevoorzitter tot 7 april 2010. Vanaf januari 1995 tot eind maart 2018 was de heer School lid van het Algemeen Bestuur van voorheen waterschap De Aa en vervolgens aansluitend van het fusiewaterschap Aa en Maas. Hij had zitting in de adviescommissie Watersysteembeheer en behartigt vanuit die invalshoek de belangen van de zogeheten ingezetenen en in zijn geval specifiek de agrarische belangen in het waterschapsgebied.

De heer dr. F. (Frank) Teer uit Heesch is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Binnen de nationale en internationale damwereld is hij een icoon. Hij bekleedde diverse functies bij de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). Vooral als internationaal arbiter heeft hij zijn sporen meer dan verdiend. De wijze van opereren, in diverse nationale en internationale rollen maken de heer Teer tot een ambassadeur van Nederland. Als General Secretary bij de Fédération Mondiale du Jeu de Dames (FMJD) was de heer Teer de spin in het web die overal de weg wist en iedereen kende. Samen met hem en de andere bestuursleden kon de FMJD behoorlijk uitbreiden naar de huidige status van ongeveer 70 landen die lid zijn.

De heer E.C.M.E. (Eugène) Theunissen uit Heesch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor zijn langdurige verdiensten op allerlei gebieden. Als welzijnsambtenaar maakte hij zich onder andere sterk voor kunst in de openbare ruimte. Ook was hij jarenlang secretaris van de Bernhezer Omroepstichting, vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland Zuid afdeling Bernheze en is hij al meer dan 15 jaar secretaris van de stichting PEP, met projecten in Roemenië. Vanaf 2007 is de heer Theunissen actief partijlid van Progressief Bernheze.

De heer T.A. (Theo) van de Wetering uit Heesch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vanaf zijn 13e actief lid van fanfare Aurora. In de beginjaren 60 heeft hij met een niet aflatende inzet meegeholpen aan de realisering van het repetitielokaal. Er is veel gebruik gemaakt van zijn vakmanschap als timmerman. Hij verrichtte allerlei hand- en spandiensten, grote verbouwklussen en kleine klusjes. Vanaf 1967 zet de heer Van de Wetering zich in voor parochie De Goede Herder. En twintig jaar lang bezorgde hij koelversmaaltijden huis aan huis in Heesch voor de Maaltijdservice van ONS Welzijn.

Mevrouw J.A.W.M. (Jozette) van den Helm-van Krieken uit Loosbroek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ruim 15 jaar was ze secretaris en voorzitter bij Cultureel Centrum De Wis. In 2014 was mevrouw Van den Helm medeoprichter en vervolgens bestuurslid van de Stichting 'Lôsbroekwist', een dorpskwis die belangrijk bijdraagt aan de verbinding, betrokkenheid en saamhorigheid in Loosbroek. Een aantal jaren was zij vrijwilliger en bestuurslid bij kinderboerderij stichting Stal Bertus in Loosbroek. Vanaf 2014 is decoranda betrokken bij de organisatie van het Bernhezer Business Event, een feest dat georganiseerd wordt voor en door ondernemers. In 2018 ondersteunde ze een team dat deelnam aan de Alpe d'HuZes.

Mevrouw P.J.G. (Nellie) Langens-Smits uit Loosbroek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij zet zich sinds 1980 belangeloos in voor de samenleving. Voor de lokale basisschool was zij lid van de ouderraad en de MR. Verder is mevrouw Langens al lange tijd zeer actief binnen de Parochie Heilige Augustinus, bijvoorbeeld als voorzitter van de Ziekenbezoekgroep. Ook is zij vrijwilliger bij de Zonnebloem, actief lid van EHBO-vereniging St. Raphaël Heeswijk-Dinther-Loosbroek en vrijwilliger bij Laverhof.

Mevrouw W.P.M. (Mien) Oosterholt-van Menzel uit Loosbroek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij zet zich sinds 1986 belangeloos in voor de samenleving. Zij heeft ontelbare keren een spreekwoordelijke warme mantel om de schouders gehangen van familieleden, buren of vrienden die het moeilijk hadden of hebben. Zo is zij actief bij de parochie Loosbroek, Laverhof Heeswijk en stichting Steunpunt en daarnaast heeft decoranda langdurig en intensief mantelzorg verleend aan meerdere personen in haar omgeving. Met haar hulp en grote inzet konden deze dorpsgenoten langer en meer deel uitmaken van de directe sociale kring.

Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019
Lintjesregen gemeente Bernheze 2019


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

Colums
08 jul
08 jul
05 jun


Meer columns

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16277