Datum plaatsing: 26 april 2019 - Laatst gewijzigd: 28-04-2019 21:14:12

Lintjesregen gemeente Oss


Lintjesregen gemeente Oss


Oss (Oss): Mevrouw M.C. (Marjorie) van Hest-Ceelen uit Oss is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

- Vrijwilligster bij de Visserskerk in Oss. Ze verzorgde de muzikale begeleiding van het kinderkoor.

- Vrijwilligster bij de scoutinggroep Dr. Saal van Zwanenberg in Oss. Ze fungeerde als leidster en was actief betrokken bij activiteiten tijdens het jaarlijkse zomerkamp.

- Vrijwilligster bij Stichting Carnavalsviering Oss. Ze is begeleidster van de dansgarde van de jeugdprins en contactpersoon richting de blaaskapel die de muzikale begeleiding van de dansen verzorgt. Tevens verzorgt zij de kleding en make-up voor optredens.

- Vrijwilligster bij Balletschool Dimphy in Oss. Ze fungeert als contactpersoon, verzorgt de communicatie en biedt administratieve ondersteuning. Daarnaast verzorgt ze namens de balletschool, in afstemming met de Stichting Dans, alle praktische zaken m.b.t. de leerlingenuitvoering. Tevens is ze medeverantwoordelijk voor de choreografie, onderhoudt het contact met het theater en organiseert informatieavonden.

- Vrijwilliger bij de Kerk van de Heilige Geest in Oss.


De heer J.H.T. (Joop) van Orsouw uit Oss is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

- Lid van Sportvereniging Cito Oss. Daarnaast fungeert hij als Sinterklaas.

- Bestuurslid van de Stichting 24-uurs Fietsfestijn in Oss.

- Bestuurslid van de Nederlandse Volleybalbond.

- Lid van de ledenraad, bestuurslid van de Bouwvereniging St. Willibrordus Oss, thans woningcorporatie Brabant Wonen.

- Bestuurslid van de VVD, afdeling Oss

- Raadslid en wethouder van de gemeente Oss, tijdens verschillende periodes.

- Bestuurslid van de Stichting Platform Global Goals. De organisatie heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van een duurzame wereld. Betrokkene verleent tijdens activiteiten allerlei hand- en spandiensten en is tevens actief als fotograaf.

- Bestuurslid van Waterschap de Maaskant en Waterschap Aa en Maas.

- President van de Stichting Carnavalsviering Oss (SCVO) en secretaris van de Brabantse Carnavals Federatie. Was adjudant van de carnavalsprins, medeorganisator van de tonpraatavond en lid van het genootschap Illuster Bruurschap.

- Secretaris van de Businessclub van voetbalvereniging TOP Oss.

- Voorzitter van de jury kermisprijzen in Oss.

- Penningmeester van de Stichting Fractieondersteuning 50Plus Noord-Brabant en secretaris van de Stichting Fractiegelden Provincie 50Plus.


De heer F.Th.J. (Frans) Heeren uit Lithoijen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

- Vrijwilliger bij de Heemkundekring Maasdorpen in het dorp Lith.
Hij is actief als beheerder van het Remigiusmuseum, waar hij zich inzet voor het realiseren van diverse tentoonstellingen. Daarnaast
is hij als ontwerper betrokken bij de restauratie en het beheer van meerdere historische gebouwen en ruimtes.

- Vrijwilliger bij de toneelvereniging ‘Eendracht Maakt Macht’ in Lithoijen. Hij ontwerpt voor de voorstelling het decor, de affiches,
en verzorgt het drukwerk. Bovendien maakt hij foto’s van de voorstellingen.

- Vrijwilliger bij de kernraad Lithoijen. Hij zet zich op meerdere terreinen in voor de leefbaarheid van het dorp en brengt deze onder de aandacht van de gebiedsbeheerder.

- Bestuurslid van het muziekfestival ‘Woodstock op het plein’ in Lithoijen. Hij verzorgt de PR en tevens denkt hij mee over de inrichting van het plein. Na afloop van het festival helpt hij mee met het opruimen.

- Decorandus heeft zich ingezet voor een bomenplan in de gemeente Lithoijen, waarbij hij de oude structuren van paden, waterlopen en moerasgebieden zoveel mogelijk in ere heeft hersteld.

- Decorandus zet zich in voor hulpbehoevende dorpsgenoten.
Hij helpt oudere mensen of mensen met een beperking met de aanpassing van hun woning zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.


Mevrouw J.H.W. (Jolanda) Vos uit Oss is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

- Mantelzorgster voor haar jongste zoon die in 1990 is geboren.
Kort na de geboorte is hij ziek geworden als reactie op een
DKTP-vaccinatie. Doordat zijn lichaam niet goed heeft gereageerd op deze vaccinatie, heeft hij een ernstige hersenbeschadiging opgelopen en is hij lichamelijk en verstandelijk gehandicapt geraakt.
Betrokkene heeft de volledige zorg op zich genomen en heeft hierdoor haar baan moeten opgeven.


De heer B.D. (Dick) Roza uit Oss is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

- Vrijwilliger bij de Stichting Landschapsbeheer Oss. Hij is vanaf
1998 verantwoordelijk voor de redactie van de Nieuwsbrief. Daarnaast verzorgt hij de Public Relations en is hij verantwoordelijk voor de werving van nieuwe vrijwilligers. Dankzij zijn inzet is het aantal vrijwilligers verdrievoudigd. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij praktisch iedere werkochtend aanwezig om met vrijwilligers te praten. Daarnaast maakt hij een verslag van de werkdag en maakt hij foto’s.

- Vrijwilliger bij ‘Ons Welzijn’. Hij bezoekt ouderen, doet boodschappen en gaat met ouderen wandelen.

- Vrijwilliger bij wijkkrant Noord-Wester waar hij actief is als verslaggever.

- Vrijwilliger bij (thema)tuin bij de Stichting Hof van Lof. Deze stichting draagt zorg voor de kloostertuin in Megen. Het is een tuin die de laatste 20 jaar is omgetoverd van groentetuin tot Bijbelse thematuin. In de zomer komen er ongeveer 1500 bezoekers.


Mevrouw R.H. (Ria) van den Berg-Ponten uit Ravenstein is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

- Vrijwilligster bij de Zonnebloem, afdeling Ravenstein en omgeving. Betrokkene gaat bij mensen thuis langs of neemt ze mee voor een uitstapje in de omgeving.

- Vrijwilligster bij de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Zorg Oss-Maasland. Betrokkenen waakt ’s nacht bij terminale patiënten thuis zodat de familie overdag ‘uitgerust’ voor het zieke familielid kan zorgen.

- Baliemedewerkster bij het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR) waar zij toeristen de weg wijst in Ravenstein. Betrokkene zet zich ook in voor de lief en leed groep van de vrijwilligers.

- Vrijwilligster bij de St. Luciakerk te Ravenstein. Betrokkene verzorgde mede de aankleding van de kerk.

- Betrokkene heeft zich als mantelzorgster ingezet voor haar buurman.


Mevrouw G.H.M. (Truus) van Kilsdonk- van Ganzewinkel uit Lithoijen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

- Medeorganisator van het jaarlijkse Pim van Kilsdonk Volleybaltoernooi in Lithoijen waar zij onder andere de damesteams indeelt.

- Vrijwilligster bij diverse verenigingen en organisaties in Lithoijen. Betrokkene is actief voor de Stichting Aktiefix, fungeert als collectant en was diverse jaren lid van de kernraad.

- Vrijwilligster bij de Heilige Remigius parochie in Lithoijen. Betrokkene fungeert als koster en is contactpersoon voor de ziekenzalving, de kerkelijke uitvaart, het huwelijk en de doop. Verder is zij voorzitter van de contactgroep, lid van de gezinsvieringsgroep en van de werkgroep liturgieplanning. Verder is ze ondersteuner van de vormsel- en communicatiewerkgroep.

- Bestuurslid van de KBO, afdeling Lithoijen-Teeffelen. Betrokkenen zet zich in voor de kerstviering, de wekelijkse fietstochten en de jaarlijkse bedevaart voor de kerken. Verder stuurt zij de jaarlijkse contactbijeenkomsten aan.


De heer H.J. (Henk) Tiellemans uit Haren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

- Medeoprichter en voorzitter van de Katholieke Plattelandse Jongeren Megen.

- Vrijwilliger en voorzitter van het Oranjecomité te Haren.

- Redactielid van het maandblad D’n Haorense Trog.

- Voorzitter, vicevoorzitter, bestuurslid en vrijwilliger van Jeugdvereniging PJOS (Parochiële Jeugdvereniging voor Ontspanning en Sport). De vereniging organiseert eenmaal per week een sport- en spelavond en een jaarlijks kamp voor de kinderen van de basisschool. Gedurende het jaar worden diverse activiteiten georganiseerd om geld binnen te halen om zo de contributie zo laag mogelijk te houden.

- Vrijwilliger en bestuurslid bij de rechtsvoorganger van de vereniging Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) in ’s-Hertogenbosch. Betrokkenen is commissielid van de afdeling Megen.

- Betrokkene is onder andere actief als spreekstalmeester tijdens het verkiezingsdebat, is betrokken bij de organisatie van de kerstmarkt en verricht diverse hand- en spandiensten bij allerlei activiteiten.


Mevrouw H.B.M. (Riet) Tegenbosch-Veroude uit Oss is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

- Vrijwilligster bij woonzorgcentrum Vivent De Hooghe Clock in
’s-Hertogenbosch. Betrokkene begeleidt bewoners bij activiteiten. Verder verleende zij hulp/mantelzorg aan haar (dementerende) schoonmoeder die in het woonzorgcentrum woonachtig was, ze
hielp o.a. bij de maaltijd en zij ondersteunde haar bij uitstapjes
en activiteiten.

- Vrijwilligster bij de Titus Brandsmaparochie in Oss. Betrokkene is (mede) organisator van activiteiten en zet zich in voor de actie Kerkbalans. Betrokkene is lid van de Katholieke Bond voor Ouderen waar zij meedraait bij bardiensten.

- Vrijwilligster en bestuurslid van de Zonnebloem afdeling Ruwaard
in Oss. Betrokkene gaat bij mensen thuis op bezoek, is mede organisator van activiteiten en zet zich in als collectant.

- Betrokkene heeft ondersteuning/mantelzorg verleend aan haar
buurman.


Foto's gemaakt door Jarno van Santvoort
Deze en overige foto's kunt u opvragen via thuisinhetnieuws@xs4all.nl

Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss
Lintjesregen gemeente Oss


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14806