Datum plaatsing: 04 juni 2019

Toename verkeersdruk in Nuland door Heesch-WestNuland ('s Hertogenbosch): De gemeenten Oss, Bernheze en ’s-Hertogenbosch zijn druk doende met de ontwikkeling van het industrieterrein Heesch West.
Door het industrieterrein neemt het aantal verkeersbewegingen ( waaronder veel vrachtverkeer ) toe en krijgen we daar als inwoners van Nuland ook mee te maken.
De dorpsraad Nuland ( initiator Nico van Nuland ) heeft de afgelopen periode gepleit voor een zo goed mogelijke ontsluiting van dit industrieterrein zodat de overlast zo klein mogelijk is.
Verder willen de gemeentes een heel duurzaam industrieterrein, daarom zijn er ook voorbereidingen getroffen voor 3 windmolens.
Op 13 juni komen Paul van Dijk ( directeur GR ) en Bastian van Dijck ( schrijver Milieu Effect Rapportage ) aan geïnteresseerden een toelichting geven op de plannen zoals ze er nu liggen.
Wethouder Roy Geers is ook aanwezig om toe te lichten en vragen te beantwoorden.
Na de toelichting komt de inspraakperiode op de MER.
Tijd om te komen luisteren en vragen te stellen, op 13 juni 20 uur in de Meent.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

politiek nieuws


14 oktober
15 oktober
16 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
27 oktober
28 oktober
01 november
02 november
02 november
02 november
03 november
03 november
03 november
03 november
06 november
09 november
09 november
13 november
13 november
14 november
15 november
16 november
20 november
29 november
30 november
06 december
14 december
14 december
28 december

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14906