Datum plaatsing: 04 juni 2019

Toename verkeersdruk in Nuland door Heesch-WestNuland ('s Hertogenbosch): De gemeenten Oss, Bernheze en ’s-Hertogenbosch zijn druk doende met de ontwikkeling van het industrieterrein Heesch West.
Door het industrieterrein neemt het aantal verkeersbewegingen ( waaronder veel vrachtverkeer ) toe en krijgen we daar als inwoners van Nuland ook mee te maken.
De dorpsraad Nuland ( initiator Nico van Nuland ) heeft de afgelopen periode gepleit voor een zo goed mogelijke ontsluiting van dit industrieterrein zodat de overlast zo klein mogelijk is.
Verder willen de gemeentes een heel duurzaam industrieterrein, daarom zijn er ook voorbereidingen getroffen voor 3 windmolens.
Op 13 juni komen Paul van Dijk ( directeur GR ) en Bastian van Dijck ( schrijver Milieu Effect Rapportage ) aan geïnteresseerden een toelichting geven op de plannen zoals ze er nu liggen.
Wethouder Roy Geers is ook aanwezig om toe te lichten en vragen te beantwoorden.
Na de toelichting komt de inspraakperiode op de MER.
Tijd om te komen luisteren en vragen te stellen, op 13 juni 20 uur in de Meent.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

politiek nieuws


11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
12 december
12 december
12 december
12 december
12 december
13 december
13 december
13 december
13 december
13 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
16 december
16 december
17 december
17 december
17 december
18 december
18 december
18 december
18 december
18 december
19 december
19 december
20 december
20 december
20 december
20 december
20 december
20 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
22 december
22 december
22 december
22 december
22 december
23 december
23 december
25 december
26 december
26 december
26 december
27 december
27 december
27 december
27 december
28 december
28 december
28 december
29 december
29 december
29 december
30 december
30 december
03 januari
04 januari
04 januari
05 januari
05 januari
10 januari
11 januari
11 januari
12 januari
18 januari
25 januari
28 januari
31 januari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
09 februari
14 februari
15 februari
15 februari
15 februari
16 februari
21 februari
22 februari
23 februari
03 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
14 juni
28 augustus

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16285